Har du mulighed for at få befordringsgodtgørelse, når du skal til kræftbehandling på sygehuset?

Det kommer an på…. flere ting!

Som udgangspunkt skal du selv sørge for og betale din transport til hospitalet.

MEN  – der er undtagelser.

Du kan f.eks. få kørselsgodtgørelse, hvis

  • Du modtager folke- eller førtidspension
  • Du bor mere end 50 km fra det sygehus, hvor du skal have den nødvendige behandling
  • Du i forbindelse med udskrivning fra sygehuset bliver indkaldt til ambulant efterbehandling, og du ikke er i stand til at tage offentlige transportmidler
  • Du kun er indlagt en del af døgnet, og du ikke er i stand til at tage offentlige transportmidler
  • Hospitalet sender dig hjem på weekend eller en kort ferie, og du ikke er i stand til at tage offentlige transportmidler

Hvem skal du henvende dig til?

Som du kan se, er reglerne for befordringsgodtgørelse, når du skal til behandling, en anelse snørklede.

Derfor er det en god idé, at du henvender dig i den afdeling, du bliver behandlet og spørger dem om, hvordan det er med at få kørselsgodtgørelse.

Enten klarer din afdeling det for dig – eller også ved de, hvor du skal henvende dig.

Hvis du bor mere end 50 km fra behandlingsstedet

Som udgangspunkt har du ret til at få kørselstilskud, hvis du bor mere end 50 km fra det hospital, du bliver behandlet på. Samtidig skal du have en udgift på mere end 104 kr. for kørslen frem og tilbage.

Hvis du er pensioneret, har du ret til at få dækket hele din udgift til kørsel, hvis den frem og tilbage til behandlingsstedet er på mere end 44 kr., uanset hvor mange km du har til og fra hospitalet.

Sådan er godtgørelses-reglerne i de forskellige regioner

Du kan med et enkelt klik læse mere og nærmere om, hvordan reglerne for befordringsgodtgørelse, når du skal til behandling er i netop din region.

Klik på din region og læs mere reglerne og administrationen af kørselstilskud i:

 

Akut kørsel er altid gratis

Den kørsel, der er beskrevet ovenfor, er til behandlinger, der ikke er akutte.

Hvis du har akut brug for kørsel til hospitalet, så er den naturligvis gratis.

Ring 112, når du har akut brug for en ambulance.