I denne artikel får du viden om, hvad kræftpakke for brystkræft indeholder, og hvad den betyder for dig.

Det er din praktiserende læge, der kan henvise dig til kræftpakken for brystkræft.

Det sker, når lægen har mistanke om, at du måske har brystkræft.

Hvad sker der, når du bliver henvist til kræftpakke for brystkræft?

Når din læge trykker på kræftpakke-knappen, bliver du henvist til nogle helt specifikke undersøgelser, der skal af- eller bekræfte mistanken om brystkræft.

Kræftpakken er ens, uanset om du bor på Sjælland eller i Nordjylland.

Du bliver indkaldt til undersøgelser på hospitalet og skal udredes, så du hurtigst muligt kan få vished for, om du har brystkræft eller ej.

Udredningen består af 3 ting:

  • Mammografi – en særlig røntgenundersøgelse, hvor der bliver taget billeder af dit bryst
  • Ultralyd, hvor en læge undersøger vævet i dit bryst og din armhule
  • Vævsprøve (også kaldet en biopsi), hvor lægen med en særlig nål går ind og tager en vævsprøve, der skal undersøges nærmere

Husk, at selvom du bliver henvist til undersøgelser i en kræftpakke, så er det IKKE ensbetydende med, at du også har kræft.

Kræftpakken for brystkræftHvad er et kræftpakke-forløb?

Et kræftpakke-forløb er en nøje tilrettelagt plan for, hvordan du skal undersøges – og hvis du har kræft for, hvordan din behandling skal foregå.

I fagsprog kaldes et kræftpakkeforløb for et samlet tilrettelagt standardforløb for udredning, initial behandling og opfølgning af patienter med kræft eller begrundet mistanke om kræft med angivelse af ansvarsplacering og forløbstider.

Formålet med kræftpakkerne er, at du får klar besked og behandling hurtigt og effektivt.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om, hvad du kan forvente dig af den kræftpakke, du bliver henvist til.

Du kan også få mere viden i pjecen: Pakkeforløbet for brystkræft er beskrevet i denne pjece for patienter og pårørende

Hvor lang tid går der før du bliver indkaldt?

Hele idéen med kræftpakkerne er, at det skal gå hurtigt.

I pjecen Pakkeforløb for brystkræft fremgår det, at standardforløbstiderne for et kræftpakkeforløb for brystkræft er:

  • 6 kalenderdage fra din læge sender henvisningen til den afdeling, der skal undersøge dig – til du har din første aftale
  • 8 kalenderdage fra dit første besøg på den afdeling, der undersøger dig, til du får besked

time glass photo

Vær selv oppe på dupperne

Trods kræftpakkernes gode hensigter, så er det er ikke altid, at tidsfristerne overholdes.

De senere år har der været adskillige sager, hvor kvinder ikke er blevet indkaldt inden for den angivne tidsfrist i kræftpakken.

Hvis du ikke hører noget og ikke bliver indkaldt til undersøgelser inden for 6 kalenderdage, så kontakt straks det hospital, du skal udredes på.

Spørg efter den afdeling, der har ansvar for henvisninger til kræftpakken for brystkræft.

Og bliv ved med at spørge indtil du får at vide, hvornår du bliver indkaldt!