Kræfttal og kræftstatistikker spiller en stor rolle i mange danskeres liv.

De fleste af os har kræften tæt inde på livet. Enten på vores eget eller hos én, der står os nær.

Kræft er den sygdom, der rammer allerflest danskere. Det er også den sygdom, de fleste af os dør af.

Kræfttal og kræftstatistik anno 2016

For hver 100.000 danskere, der døde i 2016, døde 239 af dem af kræft. Det er næsten dobbelt så mange som der døde af en hjertesygdom.

Samtidig fik 41.720 danskere stillet en kræftdiagnose.

Selv om antallet af kræftdødsfald er faldende, så indtager kræft stadig førstepladsen som hyppigste dødsårsag. Og flere og flere af os får konstateret kræft.

Hvad kan kræfttal fortælle?

En ting er, hvor mange danskere, der dør af kræft. Det står at læse i årsrapporten Dødsårssagsregistret 2016.

En anden er hvor mange, der rammes af kræft? Det fremgår af årsrapporten Nye kræfttilfælde i Danmark

Men hvad ligger der bag alle kræfttallene? Og hvordan fordeler tallene sig på de forskellige kræfttyper?

Det kigger vi nærmere på, og vi tager udgangspunkt i Cancerregistrets årsrapport om Nye kræfttilfælde i Danmark.

Brystkræft rammer flest kvinder

Rapporten Nye kræfttilfælde i Danmark udkommer en gang om året og udgives af Sundhedsdatastyrelsen.

Årsrapporten er baseret på tal fra Cancerregistret og viser de sidste nye opgørelser og kræfttal, ligesom den tegner et billede af udviklingen bagud i tid.

Brystkræft har i flere år ligget på den lidet flatterende førsteplads hos kræftramte kvinder.

Sådan er det stadig: Brystkræft er den kræftform flest kvinder rammes af i Danmark.

I 2016 fik 4.810 kvinder stillet diagnosen brystkræft. Det svarer til, at 145,4 kvinder fik brystkræft for hver 100.000 mennesker.

Samme år fik 46 mænd brystkræft.

Andre kræfttal og kræfttyper

Hos mændene rammes flest af prostatakræft, der var diagnosen for 4.519 danske mænd i 2016.

Lungekræft kommer ind på en 2. plads hos kvinderne og en 3. plads hos mændene.

Den største stigning af kræfttilfælde findes i modemærkekræft og anden hudkræft og hoved-halskræft.

Hvor der for 25 år siden blev konstateret 860 tilfælde af hudkræft, ligger tallet i 2016 på 2.320.

Udviklingen i antallet af brystkræftramte

Hvis vi fokuserer på brystkræft og tager et kig tilbage til 2007, så har antallet af brystkræftramte kvinder været stigende. Ikke eksplosivt, men dog stigende.

Kræfttal for brystkræft i DK 2007-2016Som det fremgår af diagrammet, så toppede tallet i 2009, hvor antallet af diagnosticerede kvinder med brystkræft toppede. I alt 5874 kvinder fik brystkræft det år.

Det skyldes iflg. Sundhedsdatastyrelsen, at der blev indført mammografiscreening i 2007-2009, og det medførte, at flere kvinder blev “fanget” og fik stillet diagnosen brystkræft.

“Når diverse screeningsmetoder indføres, vil der initialt observeres en stigning i antallet af diagnosticerede kræfttilfælde og især af tilfælde diagnosticeret i sygdommens tidlige stadier,” hedder det i årsrapporten.

Tidlig diagnose og bedre overlevelse

Screeninger vil med andre ord afsløre flere kræftramte end man tidligere kunne. Efterhånden som en screeningsindsats bliver rullet ud, lander antallet af ramte på et mere stabilt niveau.

Konkret betyder det, at mammografiscreeningen, der tilbydes kvinder i alderen 50-69 år, har øget antallet af fundne brystkræfttilfælde.

Mammografiscreeningen har medført, at 5-7% flere danske kvinder i dag får konstateret brystkræft end før den blev indført i 2007.

I rapporten Nye kræfttilfælde i Danmark bliver det understreget, at mammografiscreening sammen med forbedrede behandlingsmetoder medfører bedre mulighed for at overleve en kræftsygdom.

“Anvendelse af diverse nye udredningsteknikker og screeningsprogrammer bevirker, at kræft generelt findes i tidligere stadier med deraf følgende bedre overlevelse,” står der i rapporten, der også fastslår, at overlevelsen vil fortsætte med at stige pga. den øgede fokus på kræftområdet.

Ved udgangen af 2016 var der 311.494 kræftoverlevere i Danmark.

66.355 af dem er kvinder, der har overlevet brystkræft.

Hvor gammel er de kvinder, der får brystkræft?

Kvinder mellem 60-74 år var dem, der i 2016 oftest blev ramt af brystkræft, mens aldersgruppen 45-59 år fulgte lige efter.

Sådan fordeler brystkræftkvinderne sig rent aldersmæssigt i 2016:

  • 15-29 år: 27
  • 30-44 år: 434
  • 45-59 år: 1415
  • 60-74 år: 1848
  • 75+ år: 1086

Procentvis fordeler de i alt 4810 brystkræftkvinder sig således:

Kræfttal for brystkræftramte i 2016