Regeringen og Danske Regioner har besluttet, at der skal laves om på de rutinemæssige halv- og helårs kontroller for kræftpatienter i Danmark.

Væk med automatikken i kontroller

De to parter afgøre i fællesskab, hvad der skal ske i det danske sundhedsvæsen.

Og de kalder det nytænkning, når de fremover vil fjerne automatikken i kontrolforløbene, der for kvinder med brystkræft har betydet en kontrol hvert halve år.

Ændringen betyder, at der fra efteråret 2014 vil blive taget hensyn til den enkelte brystkræftpatients behov og historik, når der bliver indkaldt til kontrol. Nogle kræftpatienter vil have behov for at gå til kontrol hvert halve år – og andre vil have nok med helårige kontroller.

Spørg din afdeling om dine kontroller

Hvis du vil vide mere om, hvad den nye måde at gennemføre kontroller på kommer til at betyde for dig, så spørg på din afdeling næste gang du er til kontrol!

Du skal spørge efter de (nye) evidensbaserede faglige retningslinjer, der fra efteråret 2014 danner grundlag for kontrolforløbene for kræft.

Færre kontroller = penge sparet

Danske Regioner og regeringen er samtidig enige om, at disse mere målrettede opfølgningsforløb vil spare  penge, der i stedet kan bruges på at behandle flere kræftpatienter.

Læs mere om aftalen mellem regeringen og regionerne i Aftale om regionernes økonomi for 2015.

Kontrolforløb for kræft har sit eget punkt i aftalen om regionernes økonomi – punkt 8.