Det er selvfølgelig meget individuelt, hvilke papirer, der er vigtige at få styr på, hvis du er uhelbredeligt syg.

Men der er nogle generelle dokumenter og nogle generelle spørgsmål, som vi alle bør overveje og stille os selv.

Dette gælder ikke kun, hvis vi er uhelbredeligt syge, men også i al almindelighed, hvis der skulle ske os noget uventet.

Spørgsmål, du kan stille

Vi har listet nogle af de spørgsmål, som du bør stille dig selv, hvis du er uhelbredeligt syg.

Dette er ikke blot for at sikre, at vores ønsker bliver imødekommet i vores sidste tid eller efter vores død, men også for at gøre det nemmere for vores nærmeste, som udover det praktiske skal igennem en svær tid rent følelsesmæssigt.

Overvej følgende spørgsmål, der kan lede dig på vej i forhold til hvilke papirer du skal nå at have styr på som uhelbredeligt syg:

• skal andre have adgang til personlige oplysninger om mig og mit sygdomsforløb, hvis jeg er uhelbredeligt syg – skal jeg udarbejde samtykkeerklæringer?
• hvad er min holdning til livsforlængende behandling – skal jeg oprette et livstestamente?
• hvad er min holdning til organdonation – skal jeg lade mig registrere som organdonor?
• skal andre kunne træffe beslutninger for mig, hvis jeg bliver så syg, at jeg ikke selv kan – skal jeg oprette en generalfuldmagt?
• hvem skal arve mig og hvem skal arve hvilke aktiver – skal jeg oprette testamente og eventuelt en ægtepagt?
• hvem skal have udbetalt mine forsikringer – skal jeg give forsikringsselskabet og ATP besked om nærmeste pårørende?
• er jeg berettiget til at få udbetalt en forsikringssum – skal jeg anmelde min sygdom til forsikringsselskabet eksempelvis kritisk sygdom?
• hvad skal der ske med mine børn – skal jeg oprette børnetestamente?
• har jeg særlige budskaber eller personlige fortællinger, som jeg ønsker at mine børn eller andre skal have – skal jeg skrive min historie og anekdoter ned eller fortælle den på video eller lydfil?
• har jeg særlige personlige ejendele, som jeg ønsker, bliver videregivet til særlige personer – skal jeg lave et indbotestamente?
• ønsker jeg at give nogle gaver, mens jeg stadig kan se glæden hos modtageren – skal jeg give livsgaver?
• har jeg styr på alle mine generelle dokumenter, herunder forsikrings, bank- og skattepapirer samt dåbs- og vielsesattest – skal jeg lave en særlig mappe og gennemgå med min nærmeste?
• har jeg særlige ønsker for min bisættelse eller begravelse – skal jeg udfylde Min Sidste Vilje?