Dette er Livjas guide til, hvordan du søger bevilling til en kompressionsBH.

Lymph O Fit kompressionsBH fra Anita er den ultimative kompressionsBH

Lymph O Fit kompressionsBH kaldes også for kompressionsBH’ernes Rolls Royce. Den kan med sit innovative materiale noget helt særligt

Serviceloven sikrer dig hjælp

Hvis du har lymfødem og er udfordret i din hverdag, skal din kommune bevilge dig et hjælpemiddel, så du kan fungere bedst muligt.

Læs også guiden: Værd at vide om lymfødem

Det gælder uanset om du er aktiv på arbejdsmarkedet eller ej.

Rettigheden til at få tildelt eller bevilget et hjælpemiddel som f.eks. en kompressionsBH står beskrevet i serviceloven.

Serviceloven – der også kaldes lov om social serviceer den lov, der udstikker rammerne for hvilke ydelser borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har ret til.

Hvor mange kompressionsBH’er kan du få?

Det er serviceloven, der sikrer, at kvinder med lymfødem kan opnå en bevilling til kompressions BH – og til en række andre hjælpemidler som f.eks. armstrømpe eller kompressionshandske, hvis du har brug for det.

Serviceloven siger imidlertid ikke noget om, hvad bevillingen konkret skal bestå af. Det er op til den enkelte kommune at fastsætte det.

Nogle kommuner bevilger to kompressions BH’er pr. år. Andre bevilger det dobbelte.

Tjek derfor med din egen kommune, hvis du vil vide på forhånd, hvad du kan forvente at få bevilget.

Rose nude Pamela kompressionsBH fra Amoena

En Pamela kompressionsBH fra Amoena giver dig fast hold i barmen og solid kompression omkring din brystkasse. Velegnet til dig, der har lymfødem eller som skal hjerteopereres eller have lavet brystoperation.

Du skal ansøge elektronisk om en bevilling til kompressionsBH

Som med det meste i dag, så skal du også søge din bevilling til en kompressionsBH på nettet.

Det gør du på den offentlige portal borger.dk hvor du søger din egen kommune om bevilling til hjælpemidlet.

Kontakt borgerservice

Selvom vi i Danmark er rigtig godt med, hvad angår at have adgang til internettet, så er det ikke alle danskere, der har det.

Hvis du ikke har adgang til internet eller computer, oplyser de på borger.dk, at du kan henvende dig på din lokale borgerservice.

Din lokale borgerservice hjælper dig herefter med at søge din bevilling til en kompressions BH.

Sådan søger du din bevilling til en kompressionsBH

Hvis du har adgang til internettet, kan du søge din bevilling til en kompressionsBH ved at klikke dig frem via dette link.

Så kommer du direkte til en side, der handler om hjælpemidler og forbrugsgoder.

I midten af skærmbilledet finder du en række punkter, du kan klikke på, hvis du vil vide mere om f.eks.

  • Hvem kan søge hjælpemidler
  • Hvordan søger jeg om hjælpemidler
  • Ansøg om kropsbårne hjælpemidler
  • Fritvalgsordning
  • Hjælpemidler, der ikke skal leveres tilbage
  • Osv.

Du skal klikke på den bjælke, der hedder: Ansøg om kropsbårne hjælpemidler.

Klik herefter på den blå Start knap. Herefter bliver du guidet videre til at logge ind med dit MitID og herfra videre gennem selve ansøgningen.

Det første du bliver bedt om er at vælge din kommune. Den finder du ved at klikke på pilen og herefter alfabetisk finder frem til lige netop din kommune.

Hvis det er første gang du søger en bevilling

Undervejs bliver du bedt om at angive en fagperson, der kan godtgøre dit behov for en bevilling til en kompressionsBH.

I dette felt kan du skrive en af disse fagpersoner/afdelinger på som vil kunne sige god for dit behov:

  • Din praktiserende læge
  • Din lymfødemterapeut
  • Den behandlende afdeling – f.eks. onkologisk afdeling, hvor du går til kontrol

Til sidst signerer du ansøgningen med dit MitID.

Hvis du har fået bevilling før

Hvis du tidligere har fået en bevilling til det samme hjælpemiddel som du søger om nu, så skal du sætte din markering i feltet: Jeg har tidligere fået bevilget denne type hjælpemiddel/hjælpemidler og herefter svare på, hvilken kommune du har fået den fra.

Det næstsidste du bliver bedt om at tilkendegive er:

Kan du på tro og love erklære, at dit behov for hjælpemidlet er uændret siden sidste bevilling.

Husk at opgive dit telefonnummer, så kommunen hurtigt kan få fat i dig, hvis de har brug for flere oplysninger for at behandle din ansøgning.

Anita kompressions BHHvornår får du din bevilling?

Når du søger en bevilling til en kompressions BH, er det umuligt at sige præcis, hvor lang tid, der går, før du får din bevilling.

Det kan gå rigtig tjept – og det kan tage rigtig lang tid.

Nogle kommuner er hurtige og behandler din ansøgning i løbet af ganske få dage.

Andre tager op til 8 uger om at behandle den og lave en bevilling til dig.

Du kan evt. følge op og kontakte den afdeling, der tager sig af hjælpemidler i din kommune. Forhør dig her, om de har modtaget din ansøgning, og om du har givet dem alle de oplysninger, de har brug for.

Hvor kan du bruge din bevilling til kompressionsBH?

Når du har fået din bevilling til en kompressionsBH, står det dig fuldstændig frit for, hvor du vil bruge den.

Det hedder frit leverandørvalg og står beskrevet i servicelovens § 112, stk.3.

Frit leverandørvalg iflg. serviceloven til at bruge bevilling til armstrømpe

Det frie leverandørvalg betyder, at du kan bruge din bevilling til at erhverve en kompressionsBH hos Livja.

Også selv om din kommune måske siger eller skriver, at de har indgået aftaler med en eller flere bandagister og gerne vil have dig til at gå til dem.

Det behøver du ikke. Du har frit valg.

Nogle kommuner kræver måske, at du får udarbejdet en ny bevilling, hvis du vil gøre brug af en anden leverandør end den de har lavet aftale med.

Andre kommuner er mere fleksible og ønsker ikke at forlænge ventetiden yderligere, før du kan få din kompressions BH.

Eva kompressions BH fra Amoena - hvidFuld dækning eller tilskud

I følge serviceloven skal din kommune hjælpe dig til at anskaffe det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Det kan betyde, at din kommune dækker det fulde beløb til din kompressions BH – eller at du mere skal betragte bevillingen som et tilskud, fordi den ikke dækker hele betalingen.

Der er markante forskelle mellem landets kommuner, i forhold til, hvad de mener er ‘det bedste egnede og billigste hjælpemiddel’.

Nogle kommuner dækker det fulde beløb, så du kan få den kompressions BH, der er bedst til dig.

Andre giver dig et begrænset tilskud, der svarer til et af de billigste kompressionsprodukter. Kommunen lever dermed op til, hvad der er billigst.

Du skal gøre op med dig selv, hvad du synes er bedst for dig: Det billigste produkt, fordi det er, hvad din kommune vil strække sig til. Eller det bedste produkt, der måske koster dig lidt ekstra.

Valget er dit.

Lad Livja gøre arbejdet for dig

Hvis du vælger Livja som leverandør, ordner vi papirarbejdet og betalingen med din kommune.

Du skal blot lægge din bestilling i Livja Butikken og sende os en underskrevet kopi af din bevilling. Så ordner vi resten.

Hvis din kommune dækker det fulde beløb, bliver der ikke hævet noget på det kreditkort, du oplyser når du bestiller. Hvis din bevilling ikke dækker det fulde beløb, hæver vi det resterende beløb på dit kort.

Hvor længe løber din bevilling?

Nogle kommuner giver dig en bevilling, der kun gælder en gang til det antal kompressions BHer, der står i bevillingen. Herefter skal du søge igen fra gang til gang.

Andre kommuner vælger at udfærdige en bevilling, der løber i fem år.

Får du en femårig bevilling til en kompressions BH, skal du være opmærksom på, hvornår året starter. Læg mærke til, om et år er ensbetydende med kalenderåret eller om det starter fra en bestemt dato, typisk den dato bevillingen er udstedt.

Datoen er vigtig i forhold til, hvornår du skal bruge din bevilling. Overskrider du den dato er kommunen ikke forpligtet til at yde dig tilskud til kompressions BHen.

Sådan såger du bevilling til en armstrømpe - kompressionsærmeSkal du søge (også) bevilling til en armstrømpe / kompressionsærme?

Hvis du har lymfødem i armen kan du som regel få bevilget både kompressionsærme og kompressionsBH, fordi de begge hjælper dig med at håndtere din kroniske tilstand.

Du kan med fordel søge begge hjælpemidler på samme tid i den samme ansøgning.

Hvis du først søger bevilling til det ene hjælpemiddel og siden finder ud af, at du faktisk også har brug for det andet – ja, så skal du søge en gang mere.

Fremgangsmåden til at søge en bevilling til hhv. en kompressionshandske og en armstrømpe / kompressionsærme er den samme som beskrevet i denne artikel, der handler om at søge bevilling til en kompressionsBH.

Du er velkommen til at følge en af disse vejledninger: