Brystkræft Ordbogen

Brystkræft Ordbogen sætter almindelige og forståelige ord på nogle af de mange (fremmed)ord og gloser, du møder som brystkræftramt.

Det kan virke overvældende og uforståeligt, når du lige pludselig står i en verden fuld af fagudtryk, du aldrig har mødt før.

Der er rigtig mange ord og gloser at forholde sig til ud over at have selve sygdommen!

Forhåbentlig kan du finde hjælp med nogle af gloserne i Brystkræft Ordbogen.

Brystkræft Ordbogen indeholder også navne på og links til relevante organisationer.

Brystkræft Ordbogen

Indholdet er bygget op alfabetisk og forandrer sig løbende.

Vi udbygger efterhånden som vi støder på nye udtryk, der kan være gode at få en forklaring på.

Jo flere der bidrager, jo bedre

Brystkræft Ordbogen er lavet til kvinder, der har eller har haft brystkræft og deres pårørende.

Brystkræft Ordbogen af lavet af alle, der har noget at bidrage med.

Kald den bare brystkræftens Wikipedia!

Jo flere bidrag vi modtager, desto bedre bliver Brystkræft Ordbogen.

Noget du vil bidrage med?!!

A

Adjuverende – betyder hjælpende og bruges ofte som beskrivelse i forbindelse med ekstra behandlinger, der skal hindre tilbagefald eller spredning.

Afficerede – ramte eller påvirket

Aksilrømning (eller axilrømning) – er når flere end 15 lymfeknuder i armhulen bliver fjernet. Aksilrømning øger risikoen betragteligt for at udvikle lymfødem.

Anamnese – patientens sygehistorie

Aromatasehæmmer – præparat til kvinder med hormonfølsom brystkræft og som er forbi overgangsalderen. Aromatasehæmmere nedsætter koncentrationen af østrogen i blodet. Femar og letrozol er aromatasehæmmere.

B

Benignitet – godartet (i modsat til malignitet – ondartet)

Benigne knuder – godartede knuder

Bilateral cancer mammae – dobbeltsidig brystkræft

Biopsi – vævsprøve, der udtages med nål. Biopsi kan udføres med en finnål, når det er celler, der skal hentes ud – eller med grovnål, når der skal tages en lille strimmel af væv ud.

Bisfosfonater – stoffer, der binder sig til blodets calcium, og herefter sætter sig i knoglerne. Behandlingen gives bl.a. til kvinder, der har brystkræft med spredning til knoglerne og virker smertelindrende. Bisfosfonater kan forebygge f.eks.. knoglebrud og nedsætter desuden risikoen for, at sygdommen spreder sig yderligere i knoglerne. Kendte bisfosfonater er: Clodronat, Ibandronsyre, Pamidronat og Zoledronsyre.

C

Cancer mammae – brystkræft

Cancer ovarii – æggestokkræft

Cancer pancreatis – kræft i bugspytkirtel

Cancer thyroidei – kræft i skjoldbrukkirtlen

Cellulit – en betændelse i huden. Kaldes også rosen eller erysipelas. Starter med smerter, der går over i rødmen, varme og hævelse. En kendt side-lidelse til lymfødem. Skyldes streptokokbakterier, der trænger gennem huden via et lille sår eller snit. Giver også feber og utilpashed. Behandles med penicilin.

Cikatrice – operationssår eller ar efter f.eks. fjernelse af bryst.

Cyklofosfamid–  det stof, der sammen med Epirubicin gives som de tre første behandlinger af kemoterapi til kvinder med brystkræft.

Cytostatika – celledræbende midler som indgår i kemoterapi. Cytostatika dræber både levende og raske celler. Cystika fjerner ikke kræftknuden, men forhindrer yderligere vækst. Er særligt effektiv over for celler, der deler sig hurtigt som kræftceller gør. Cytostatika bruges ofte synonymt med kemoterapi.

D

DBCGDanish Breast Cancer Cooperative Group. Grundlagt i 1976 af Dansk Kirurgisk Selskab for at sikre optimal diagnostik og behandling af brystkræft.

Diffus cancer vetriculii – ventrikelkræft

Dissemineret sygdom – er en type sygdom, der har spredt sig fra sit oprindelige udgangspunkt i kroppen til andre områder. Dissemineret kræft spreder sig typisk gennem blodbaner eller lymfesystemet og skaber metastaser andre steder i kroppen.

Docetaxel – også kaldet Taxotere. Det stof, der udgør de tre sidste kemoterapi-behandlinger for kvinder med brystkræft.

Artikel om Taxotere:

Duktalt Carcinom in situ (DCIS) – celleforandringer i brystets mælkeveje. DCIS kan udvikle sig til brystkræft, men starter som celleforandringer. Behandles ofte med en brystbevarende operation.

Dysplasi – deling af celler, der vokser hurtigere end mere normale celler

E

Ekspander – protese, der udvider brystvævet i forbindelse med rekonstruktion af bryst.

Ekspandermetode – teknik til at rekontruere et bryst.

Epirubicin – det røde stof, der sammen med cyklofosfamid gives som de tre første behandlinger af kemoterapi til kvinder med brystkræft.

Erysipelas – en betændelsestilstand i huden. Kaldes også rosen eller cellulit. Rammer f.eks. lymfødempatienter. Streptolykkok-bakterier trænger ind gennem små sår eller snit og danner betændelse. Giver feber, smerter, hævelse og rødmen. Behandles med penicilin.

F

Faslodex – antihormon, der gives til kvinder med hormonfølsom brystkræft. Bruges ofte, når der er tilbagefald. Faslodex gives som indsprøjtning hver 4. uge..

Femar – antihormon præparat til kvinder, der har passeret overgangsalderen. Indeholder stoffet letrozol. Kaldes også aromatasehæmmer.

Fluconazol – receptpligtig medicin mod svamp i munden. Bruges af mange brystkræftramte til at bekæmpe svamp i munden. Gives nogle gange forebyggende – andre gange først, når svamp i munden er synligt.

G

H

Herceptin – Præparat, der gives til kvinder med HER2 positiv brystkræft.

I

In situ – latinsk og betyder på samme sted. Bruges ofte i denne sammenhæng: Duktalt karcinom in situ (DCIS), der er forstadier til brystkræft.

Isoflavoner – planteøstrogener, der findes i meget høje koncentrationer i f.eks. soyabønner og rødkløver. Isoflavoner er den slags planteøstrogen, der har den største østrogen-effekt og som menes at kunne påvirke udviklingen af hormonfølsom brystkræft.

Isotopkardiografi – undersøgelse af hjertets pumpefunktion. Også kaldet en MUGA undersøgelse.

J

K

Kernepleomorfi – ændrede cellekerner.

Knogleskintigrafi – billedoptagelse (scanning) af knoglerne. Kan bruges til at vise betændelsestilstande og evt. kræftsamlinger i knoglerne.

L

Lavrisikogruppe – den ene af de to grupper brystkræft inddeles i. Du tilhører lavrisikogruppen, hvis: du er mindst 60 år, har en knude på max 1 cm i diameter, knuden ikke har spredt sig til lymferne i armhulen, knuden ikke er aggressiv, den er hormonfølsom og HER2 negativ. 10% af alle brystkræfttilfælde i Danmark tilhører lavrisikogruppen.

Letrozol – det virksomme stof i antihormonpillerne Femar, der gives til kvinder med hormonfølsom brystkræft og som har passeret overgangsalderen. Letrozol er en aromatasehæmmer.

Leukocytskintigrafi – scanning, der viser de hvide blodlegemer i betændelsestilstande.

Lignaner er antioxidanter og planteøstrogener, der findes i fuldkornsprodukter (rug), grøntsager, frugt og bær. Lignaner er langt mindre østrogene end isoflavoner.

Lumpektomi – brystbevarende operation.

Lungeskintigrafi – scanning, der viser hvordan det står til med blodforsyningen til og luftfordelingen i lungerne.

Lymfødem – kronisk hævelse i arm eller ben, når lymfevæsken bliver stående. Rammer typisk kvinder med brystkræft og kan komme umiddelbart efter operation og/eller strålebehandling – eller i mange år efter kræftbehandlingen er afsluttet.

Artikel om lymfødem:

M

Malignitet – ondartethed (i modsætning til benignitet – godartet)

Mastektomi – brystet fjernes

Mastitis carcinomatosa – inflammatorisk brystkræft, der en aggressiv form for brystkræft, der spreder sig hurtigt.

Metastase – spredning eller spredninger

Mitoser – celledelinger

MUGA undersøgelse – undersøgelse af hjertets pumpefunktion. Kaldes også Isotopkardiografi

N

Neoadjuverende – behandling forud for operation. F.eks. kemoterapi, der skal mindske kræftknudens størrelse før der opereres.

O

Oral candidose – svamp i munden. Opstår typisk i forbindelse med kemoterapi. Behandles f.eks. med Fluconazol. Ses som hvide belægninger i munden og påvirker smagssansen.

P

Paget’s Disease – en særlig form for brystkræft, der ses via sår eller hudforandringer på brystvorten. Kan være brystkræft eller forstadier til brystkræft (DCIS; Duktalt Carcinom in situ)

Palliativ behandling – behandling, hvor der ikke er udsigt til at blive helbredt

Palpabel – til at tage og føle på, håndgribelig.

Phytoøstrogener – plantehormoner / planteøstrogener, der findes i planter og som vi indtager via vores kost. Virker som menneskelige hormoner/østrogener.

Primær rekonstruktion – det nye bryst genopbygges i samme operation som det kræftramte bryst fjernes.

Primært lymfødem – er medfødt lymfødem.

Profylakse – bruges ofte i betydningen forebyggende eller beskyttende. F.eks. profylaktisk behandling kan være en kur eller et medikament, der skal forhindre noget i at bryde ud eller opstå. Kommer af det latinske ord phylaxis der betyder beskyttelse.

Proliferation – formering ved celledeling, ved kræft: abnorm vækst.

Q

R

Recidiv – tilbagefald

Rekonstruktion – genopbygning af brystet.

Rosen – betændelsestilstand, der skyldes streptokokbakterier, der trænger gennem huden via et lille snit eller sår. Kaldes også cellulit eller Erysipelas. Giver feber, rødmen, hævelse og smerter. Rammer f.eks. lymfødemikere, fordi lymfesystemet er nedsat. Kan behandles med penicilin.

S

Sarcom eller sarkom – uensartet gruppe af kræftsygdomme, der udgår fra bl.a. knogler (knogle sarkomer), muskler, fedtvæv, bindevæv, blodkar og nerveskeder (bløddelssarkomer). Sarkomer er sjældne.

Sekundært lymfødem – lymfødem, der opstår som senfølge af kræftbehandling. Et sekundært lymfødem er en velkendt senfølge af behandling for bl.a. brystkræft, hvor lymfødemet opstår i armen. Også andre kræftbehandlinger kan medføre (sekundært) lymfødem, fordi lymfesystemet har taget skade under behandlingen.

Sentinel node – operation (skildvagt lymfeknude operation). Skildvagt er den første lymfeknude, der modtager lymfe(væske) fra området med kræftknuden (tumoren). Node er engelsk og betyder lymfeknude.

Serom – den lymfe- og sårvæske, der samler sig bare arret i det hul eller den hulning, der opstår hen over brystkassen, når du har fået fjernet sit bryst. Serom bliver dannet, når dine lymfekar bliver skåret over under operationen. Mange brystopererede skal have tømt serom ud, fordi det føles ubehageligt og spænder meget. Eller fordi en for stor mængde ophobet serom kan få arret til at springe op. Tapning eller tømning af serom foregår på det hospital eller sygehus, hvor du er blevet opereret.

Spirometri – lungefunktionsundersøgelse. Lungernes funktion og evt. ilt-transport måles.

Svamp i munden – en hyppig bivirkning ved kemoterapi. Behandles nogle gange forebyggende, andre gange først når svampen er brudt frem i munden. Ses ofte som hvide belægninger, der påvirker smagssansen. Behandles med f.eks. Fluconazol, der er receptpligtigt.

T

Tamoxifen – antihormonal behandling for kvinder, der har hormonfølsom/østrogenfølsom brystkræft. Gives i 10 år efter f.eks. kemoterapi og strålebehandling.

Artikler om Tamoxifen:

Taxotere – også kaldet docetaxel. Det stof, der indgår i de tre sidste kemoterapi-behandlinger for kvinder med brystkræft.

Artikel om Taxotere:

TNM systemet – bruges til at inddele kræften i type og stadie. T står for tumor (knude). N står for nodes (lymfeknuder), mens M står for metastaser (spredninger). TNM-systemet fortæller i detaljer, hvad knudens størrelse er og hvordan den måtte være spredt til væv, lymfeknuder og andre dele af kroppen. T, N eller M efterfølges af et tal: Jo lavere tallet er, desto mindre er knuden og desto mindre har kræften spredt sig.

Trastuzamab – er stoffet Herceptin, der gives til kvinder med HER2-positiv brystkræft

Triple negativ brystkræft – er brystkræft, der hverken er hormonfølsom eller HER2-positiv. 15-20% af alle brystkræfttilfælde er triple negative og betegnes ER-, PgR- eller HER2-. Triple negativ brystkræft betegnes også TN.

Tripletest – de tre undersøgelser, der ligger til grund for at stille en diagnose. Hos kvinder, der undersøges for brystkræft er tripletesten: Mammografi, biopsi og manuel undersøgelser, hvor der mærkes på hud og krop.

Tubulus – rørstrukturer, der sammen med mitoser (celledelinger) og kernepleomorfi (ændrede cellekerner) afgør kræftens malignitetsgrad. Dvs. hvor ondartet kræften er. Tubulus er sammen med mitoser og kernepleomorfi de tre ting, der undersøges via en biopsi

 Tumor – knude

U

Uafficerede – ikke ramte eller upåvirket

V

W

X

Y

Z

Zometa (zoledronsyre) – forebyggende behandling for at styrke knoglerne.Tilbydes nogle steder i Danmark kvinder med brystkræft eller spredning til knoglerne. Kaldes også bisfosfonat. Gives som drop 1-2 gange om året.

Æ

Ø

Ødem – væskeansamling. F.eks. lymfødem en hævelse i arm eller ben. Lymfødem er en kendt og udbredt følge af at være behandlet for brystkræft.

 
Østrogen receptor negativ brystkræft – ikke hormonfølsom brystkræft

Å

Pin It on Pinterest

Share This