Mail: skriv@livja.dk  |  Telefon: (+45) 2925 9446

Brystkræft Ordbogen

Det kan virke overvældende og uforståeligt, når du lige pludselig står i en verden fuld af fagudtryk, du aldrig har mødt før.

Der er rigtig mange ord og gloser at forholde sig til ud over at have selve sygdommen!

Forhåbentlig kan du finde hjælp til nogle af gloserne i Brystkræft Ordbogen.

Brystkræft Ordbogen “oversætter” de mange fremmedord, du møder som brystkræftramt og erstatter dem med mere almindelige og forståelige ord.

Brystkræft Ordbogen indeholder også navne og links til relevante organisationer.

Sådan fungerer Brystkræft Ordbogen

Indholdet er listet alfabetisk og forandrer sig løbende, når der kommer nye ord til.

Vi udbygger efterhånden som vi støder på nye udtryk, der kan være gode at få en forklaring på – og når vi modtager input fra dig og andre, der vil bidrage.

Jo flere der bidrager, jo bedre

Brystkræft Ordbogen er til ALLE.

Den er både lavet til kvinder, der har eller har haft brystkræft, deres pårørende og alle andre,
der søger en forståelig version af et ord eller udtryk.

Brystkræft Ordbogen er brugernes opslagsværk og informationskilde.

Den er og bliver lavet af alle jer, der bidrager i bedste Wikipedia-stil!

Jo flere, der bidrager, desto bedre og mere fyldestgørende bliver Brystkræft Ordbogen.

Har du noget du vil bidrage med?!!

Mangler der lige netop det ord eller den forklaring, som du gerne ville have mødt i din vej gennem behandlingen?

Så klik straks på knappen nedenfor og kom med dit bidrag.

 

A

Adjuverende – betyder hjælpende og bruges ofte som beskrivelse i forbindelse med ekstra behandlinger, der skal hindre tilbagefald eller spredning

Afficerede – ramte eller påvirket

Aksilrømning (eller axilrømning) – er når flere end 15 lymfeknuder i armhulen bliver fjernet. Aksilrømning øger risikoen betragteligt for at udvikle lymfødem. Aksillær lymfeknuderømning betyder og er det samme

Alopecia eller alopeci – pletskaldethed. Kan være medfødt eller opstå som følge af stress.

Anamnese – patientens sygehistorie

Anastomose – en kirurgisk metode, der bruges til at forbinde to dele inde i kroppen. Udtrykket bruges f.eks. ifm. operation i armhulen, når lymfødempatienter bliver opereret for at skabe gennemstrømning i deres beskadigede lymfesystem.

Aneurisme – Sygelig udvidelse af en del af arterievæggen

Angiologi – læren om lymfe- og blodkar

Aromatasehæmmer – præparat til kvinder med hormonfølsom brystkræft og som er forbi overgangsalderen. Aromatasehæmmere nedsætter koncentrationen af østrogen i blodet. Femar og letrozol er aromatasehæmmere

Arterie – Blodårer, der fører blodet ud fra hjertet og rundt i kroppen

B

Benignitet – godartet (i modsat til malignitet – ondartet)

Benigne knuder – godartede knuder

Bilateral cancer mammae – dobbeltsidig brystkræft

Biopsi – vævsprøve, der udtages med nål. Biopsi kan udføres med en finnål, når det er celler, der skal hentes ud – eller med grovnål, når der skal tages en lille strimmel af væv ud

Bisfosfonater – stoffer, der binder sig til blodets calcium, og herefter sætter sig i knoglerne. Behandlingen gives bl.a. til kvinder, der har brystkræft med spredning til knoglerne og virker smertelindrende. Bisfosfonater kan forebygge f.eks.. knoglebrud og nedsætter desuden risikoen for, at sygdommen spreder sig yderligere i knoglerne. Kendte bisfosfonater er: Clodronat, Ibandronsyre, Pamidronat og Zoledronsyre

C

Cancer mammae – brystkræft

Cancer ovarii – æggestokkræft

Cancer pancreatis – kræft i bugspytkirtel

Cancer thyroidei – kræft i skjoldbrukkirtlen

Cellulit – en betændelse i huden. Kaldes også rosen eller erysipelas. Starter med smerter, der går over i rødmen, varme og hævelse. En kendt side-lidelse til lymfødem. Skyldes streptokokbakterier, der trænger gennem huden via et lille sår eller snit. Giver også feber og utilpashed. Behandles med penicilin

Cikatrice – operationssår eller ar efter f.eks. fjernelse af bryst

Cyklofosfamid–  det stof, der sammen med Epirubicin gives som de tre første behandlinger af kemoterapi til kvinder med brystkræft

Cytostatika – celledræbende midler som indgår i kemoterapi. Cytostatika dræber både levende og raske celler. Cystika fjerner ikke kræftknuden, men forhindrer yderligere vækst. Er særligt effektiv over for celler, der deler sig hurtigt som kræftceller gør. Cytostatika bruges ofte synonymt med kemoterapi

D

DBCGDanish Breast Cancer Cooperative Group. Grundlagt i 1976 af Dansk Kirurgisk Selskab for at sikre optimal diagnostik og behandling af brystkræft

Derma – det græske ord for hud

Dermatitis – betændelse i huden

Diffus cancer vetriculii – ventrikelkræft

Dissemineret sygdom – er en type sygdom, der har spredt sig fra sit oprindelige udgangspunkt i kroppen til andre områder. Dissemineret kræft spreder sig typisk gennem blodbaner eller lymfesystemet og skaber metastaser andre steder i kroppen

Docetaxel – også kaldet Taxotere. Det stof, der udgør de tre sidste kemoterapi-behandlinger for kvinder med brystkræft

Artikler om Taxotere:

Drænage – den metode, der hjælper lymfevæske væk fra det område, hvor væsken bliver stående. F.eks. gives der lymfedrænage i en arm med lymfødem. Drænage er blide bevægelser eller strygninger

Duktalt Carcinom in situ (DCIS) – celleforandringer i brystets mælkeveje. DCIS kan udvikle sig til brystkræft, men starter som celleforandringer. Behandles ofte med en brystbevarende operation

Dysplasi – deling af celler, der vokser hurtigere end mere normale celler

E

Eksogen – sygdom, der skyldes påvirkninger udefra. I modsætning til endogen, der skyldes indre påvirkninger. Bruges i forbindelse med brystkræft som f.eks. eksogene hormonelle påvirkninger.

Ekspander – protese/implantat af silikone, der udvider brystvævet i forbindelse med rekonstruktion af bryst.

Ekspandermetode – teknik til at rekontruere et bryst

Emboli – er det, der bliver til en blodprop og føres rundt i blodbanen indtil den sætter sig fast og bliver til en blodprop

Endogen – sygdom, der kommer indefra. I modsætning til eksogen, der skyldes ydre påvirkninger

Epirubicin – det røde stof, der sammen med cyklofosfamid gives som de tre første behandlinger af kemoterapi til kvinder med brystkræft

Erysipelas – en betændelsestilstand i huden. Kaldes også rosen eller cellulit. Rammer f.eks. lymfødempatienter. Streptolykkok-bakterier trænger ind gennem små sår eller snit og danner betændelse. Giver feber, smerter, hævelse og rødmen. Behandles med penicilin

F

Fascie – er en muskelhinde, der omgiver muskler, nervevæv og sener

Faslodex – antihormon, der gives til kvinder med hormonfølsom brystkræft. Bruges ofte, når der er tilbagefald. Faslodex gives som indsprøjtning hver 4. uge

Fatigue – træthed relateret til kræft. Fatigue er en hyppig senfølge efter en kræftbehandling og er en træthed, der ikke kan soves væk.

Femar – antihormon præparat til kvinder, der har passeret overgangsalderen. Indeholder stoffet letrozol. Kaldes også aromatasehæmmer

Fibrose – kaldes også arvæv og er det hårde materiale, der typisk opstår efter en operation eller skade

Fluconazol – receptpligtig medicin mod svamp i munden. Bruges af mange brystkræftramte til at bekæmpe svamp i munden. Gives nogle gange forebyggende – andre gange først, når svamp i munden er synligt

G

H

Herceptin – Præparat, der gives til kvinder med HER2 positiv brystkræft. Kaldes også Trastuzumab.

HER2 – bruges oftest som HER2-positiv. Det betyder, at der er ekstra mange modtagere (receptorer), der får kræft til at dele sig aggressivt og hurtigt. Kvinder, der får konstateret HER2-positiv brystkræft efterbehandles typisk med Trastuzumab (Herceptin) – et stof, der ændrer receptorernes overflade

I

In situ – latinsk og betyder på samme sted. Bruges ofte i denne sammenhæng: Duktalt karcinom in situ (DCIS), der er forstadier til brystkræft

Ipsilateralt – i samme side. F.eks. et lymfødem sidder ipsilateralt dvs. i samme side som man er opereret eller har fået fjernet lymfekirtler

Isoflavoner – planteøstrogener, der findes i meget høje koncentrationer i f.eks. soyabønner og rødkløver. Isoflavoner er den slags planteøstrogen, der har den største østrogen-effekt og som menes at kunne påvirke udviklingen af hormonfølsom brystkræft

Isotopkardiografi – undersøgelse af hjertets pumpefunktion. Også kaldet en MUGA undersøgelse

J

K

Kapilær – lillebitte blod- eller lymfekar

Kernepleomorfi – ændrede cellekerner

Knogleskintigrafi – billedoptagelse (scanning) af knoglerne. Kan bruges til at vise betændelsestilstande og evt. kræftsamlinger i knoglerne

Kontrahere – trække sig sammen

Kurativ behandling – behandling, der sigter mod helbredelse

L

Latenstid – ifm. kræft er det tiden op til der kan konstateres kræft

Lavrisikogruppe – den ene af de to grupper brystkræft inddeles i. Du tilhører lavrisikogruppen, hvis: du er mindst 60 år, har en knude på max 1 cm i diameter, knuden ikke har spredt sig til lymferne i armhulen, knuden ikke er aggressiv, den er hormonfølsom og HER2 negativ. 10% af alle brystkræfttilfælde i Danmark tilhører lavrisikogruppen

Letrozol – det virksomme stof i antihormonpillerne Femar, der gives til kvinder med hormonfølsom brystkræft og som har passeret overgangsalderen. Letrozol er en aromatasehæmmer

Leukocytskintigrafi – scanning, der viser de hvide blodlegemer i betændelsestilstande

Lignaner er antioxidanter og planteøstrogener, der findes i fuldkornsprodukter (rug), grøntsager, frugt og bær. Lignaner er langt mindre østrogene end isoflavoner

Lumpektomi – brystbevarende operation

Lungeskintigrafi – scanning, der viser hvordan det står til med blodforsyningen til og luftfordelingen i lungerne

Lymfe – gennemsigtig væske, der opsamler affaldsstoffer fra blodet. Kaldes også lymfevæske

Lymfedrænage – en særlig teknik til at stimulere lymfevæske og lede det væk fra et område med lymfødem. Lymfedrænage er blide strygninger i retning tilbage mod kroppen

Lymfekirtel – kaldes også lymfeknude og er på størrelse med en kidneybønne. Kroppen har adskillige stationer af lymfeknuder rundt omkring f.eks. i armhuler, lyske og på halsen

Artikler om lymfesystemet og lymfekirtler:

Lymfografi – en røntgenundersøgelse med konstrastvæske af lymfekar

Lymfødem – kronisk hævelse i arm eller ben, når lymfevæsken bliver stående. Rammer typisk kvinder med brystkræft og kan komme umiddelbart efter operation og/eller strålebehandling – eller i mange år efter kræftbehandlingen er afsluttet

Artikler om lymfødem:

M

Malignitet – ondartethed (i modsætning til benignitet – godartet)

Mastektomi – brystet fjernes

Mastitis carcinomatosa – inflammatorisk brystkræft, der en aggressiv form for brystkræft, der spreder sig hurtigt

Menarche – en kvindes første menstruation

Metabolisme – stofskifte

Metastase – spredning eller spredninger

Mitoser – celledelinger

MUGA undersøgelse – undersøgelse af hjertets pumpefunktion. Kaldes også Isotopkardiografi

N

Nekrotisk – dødt

Neoadjuverende – behandling forud for operation. F.eks. kemoterapi, der skal mindske kræftknudens størrelse før der opereres

O

Oral candidose – svamp i munden. Opstår typisk i forbindelse med kemoterapi. Behandles f.eks. med Fluconazol. Ses som hvide belægninger i munden og påvirker smagssansen

P

Paget’s Disease – en særlig form for brystkræft, der ses via sår eller hudforandringer på brystvorten. Kan være brystkræft eller forstadier til brystkræft (DCIS; Duktalt Carcinom in situ)

Palliativ behandling – behandling, hvor der ikke er udsigt til at blive helbredt

Palpabel – til at tage og føle på, håndgribelig. Ordet bruges om ofte i forbindelse med de indledende undersøgelser for brystkræft

Palpation – undersøgelse i form af berøring

Perkutan – gennem huden

Phytoøstrogener – plantehormoner / planteøstrogener, der findes i planter og som vi indtager via vores kost. Virker som menneskelige hormoner/østrogener

Posttraumatisk – efter en skade (eller traume)

Primær rekonstruktion – det nye bryst genopbygges i samme operation og samtidig med det kræftramte bryst fjernes.

Primært lymfødem – medfødt lymfødem

Profylakse – bruges ofte i betydningen forebyggende eller beskyttende. F.eks. profylaktisk behandling kan være en kur eller et medikament, der skal forhindre noget i at bryde ud eller opstå. Kommer af det latinske ord phylaxis der betyder beskyttelse.

Prognose – en forudsigelse af et sygdomsforløb

Progredierende – fremadskridende

Proliferation – formering ved celledeling, ved kræft: abnorm vækst

Q

R

Recidiv – tilbagefald

Refluks – når væske (f.eks. blod) løber tilbage

Regression – tilbagegang

Regresserende – formindsket, færre, i tilbagegang

Rekonstruktion – genopbygning af brystet

Retikulær – netformet

Rosen – betændelsestilstand, der skyldes streptokokbakterier, der trænger gennem huden via et lille snit eller sår. Kaldes også cellulit eller Erysipelas. Giver feber, rødmen, hævelse og smerter. Rammer f.eks. lymfødemikere, fordi lymfesystemet er nedsat. Kan behandles med penicilin

S

Sarcom eller sarkom – uensartet gruppe af kræftsygdomme, der udgår fra bl.a. knogler (knogle sarkomer), muskler, fedtvæv, bindevæv, blodkar og nerveskeder (bløddelssarkomer). Sarkomer er sjældne

Sekundært lymfødem – lymfødem, der opstår som senfølge af kræftbehandling. Et sekundært lymfødem er en velkendt senfølge af behandling for bl.a. brystkræft, hvor lymfødemet opstår i armen og/eller hånden. Også andre kræftbehandlinger kan medføre (sekundært) lymfødem, fordi lymfesystemet har taget skade under behandlingen

Sentinel node – en særlig type operation (skildvagt lymfeknude operation). Skildvagt er den første lymfeknude, der modtager lymfe(væske) fra området med kræftknuden (tumoren). Node er engelsk og betyder lymfeknude. En meget brugt kirurgisk metode i Danmark der giver mulighed for at afgøre om brystkræften har spredt sig videre end brystet

Serom – lymfe- og sårvæske, der samler sig bag arret i det hul eller den hulning, der opstår hen over brystkassen, når du har fået fjernet dit bryst. Serom bliver dannet, når dine lymfekar bliver skåret over under operationen. Mange brystopererede skal have tømt serom ud, fordi det føles ubehageligt og spænder meget. Eller fordi en for stor mængde ophobet serom kan få arret til at springe op. Tapning eller tømning af serom foregår på det hospital eller sygehus, hvor du er blevet opereret

Serum – gullig væske

Spirometri – lungefunktionsundersøgelse. Lungernes funktion og evt. ilt-transport måles

Svamp i munden – en hyppig bivirkning ved kemoterapi. Behandles nogle gange forebyggende, andre gange først når svampen er brudt frem i munden. Ses ofte som hvide belægninger, der påvirker smagssansen. Behandles med f.eks. Fluconazol, der er receptpligtigt

T

Tamoxifen – antihormonal behandling for kvinder, der har hormonfølsom/østrogenfølsom brystkræft. Gives i 10 år efter f.eks. kemoterapi og strålebehandling

Artikler om Tamoxifen:

Taxotere – også kaldet docetaxel. Det stof, der indgår i de tre sidste kemoterapi-behandlinger for kvinder med brystkræft

Artikler om Taxotere:

TNM systemet – bruges til at inddele kræften i type og stadie. T står for tumor (knude). N står for nodes (lymfeknuder), mens M står for metastaser (spredninger). TNM-systemet fortæller i detaljer, hvad knudens størrelse er og hvordan den måtte være spredt til væv, lymfeknuder og andre dele af kroppen. T, N eller M efterfølges af et tal: Jo lavere tallet er, desto mindre er knuden og desto mindre har kræften spredt sig

Trastuzamab – er stoffet Herceptin, der gives til kvinder med HER2-positiv brystkræft

Traume – en påført skade eller sår

Triple negativ brystkræft – er brystkræft, der hverken er hormonfølsom eller HER2-positiv. 15-20% af alle brystkræfttilfælde er triple negative og betegnes ER-, PgR- eller HER2-. Triple negativ brystkræft betegnes også TN

Tripletest – de tre undersøgelser, der ligger til grund for at stille en diagnose. Hos kvinder, der undersøges for brystkræft er tripletesten: Mammografi, biopsi og manuel undersøgelser, hvor der mærkes på hud og krop

Trombose – når et blodkar, en arterie eller en vene lukker til pga. en blodprop

Tubulus – rørstrukturer, der sammen med mitoser (celledelinger) og kernepleomorfi (ændrede cellekerner) afgør kræftens malignitetsgrad. Dvs. hvor ondartet kræften er. Tubulus er sammen med mitoser og kernepleomorfi de tre ting, der undersøges via en biopsi

 Tumor – knude

U

Uafficerede – ikke ramte eller upåvirket

Ulcus – sår

V

Varicer – åreknudelidelser

Vaskulitis – betændelse i et blodkar

Vene – blodkar, der fører til hjertet

Venesystem – den del af kredsløbet, der fører blodet tilbage til hjertet

W

X

Y

Z

Zometa (zoledronsyre) – forebyggende behandling for at styrke knoglerne.Tilbydes nogle steder i Danmark kvinder med brystkræft eller spredning til knoglerne. Kaldes også bisfosfonat. Gives som drop 1-2 gange om året

Æ

Ø

Ødem – væskeansamling. F.eks. lymfødem en hævelse i arm eller ben. Lymfødem er en kendt og udbredt følge af at være behandlet for brystkræft

 
Østrogen receptor negativ brystkræft – ikke hormonfølsom brystkræft

Å

Pin It on Pinterest

Share This
0
Din kurv