Brystkræft Ordbogen

Det kan virke overvældende og uforståeligt, når du lige pludselig står i en verden fuld af fagudtryk, du aldrig har mødt før.

Der er rigtig mange ord og gloser at forholde sig til ud over at have selve sygdommen!

Forhåbentlig kan du finde hjælp til nogle af gloserne i Brystkræft Ordbogen.

Brystkræft Ordbogen “oversætter” de mange fremmedord, du møder som brystkræftramt og erstatter dem med mere almindelige og forståelige ord.

Brystkræft Ordbogen indeholder også navne og links til relevante organisationer.

Sådan fungerer Brystkræft Ordbogen

Indholdet er listet alfabetisk og forandrer sig løbende, når der kommer nye ord til.

Vi udbygger efterhånden som vi støder på nye udtryk, der kan være gode at få en forklaring på – og når vi modtager input fra dig og andre, der vil bidrage.

Jo flere der bidrager, jo bedre

Brystkræft Ordbogen er til ALLE.

Den er både lavet til kvinder, der har eller har haft brystkræft, deres pårørende og alle andre,
der søger en forståelig version af et ord eller udtryk.

Brystkræft Ordbogen er brugernes opslagsværk og informationskilde.

Den er og bliver lavet af alle jer, der bidrager i bedste Wikipedia-stil!

Jo flere, der bidrager, desto bedre og mere fyldestgørende bliver Brystkræft Ordbogen.

Har du noget du vil bidrage med?!!

Mangler der lige netop det ord eller den forklaring, som du gerne ville have mødt i din vej gennem behandlingen?

Så klik straks på knappen nedenfor og kom med dit bidrag.

A
Adjuverende

betyder hjælpende og bruges ofte som beskrivelse i forbindelse med ekstra behandlinger, der skal hindre tilbagefald eller spredning

Afficerede

ramte eller påvirket

Aksilrømning (eller axilrømning)

er når flere end 15 lymfeknuder i armhulen bliver fjernet. Aksilrømning øger risikoen betragteligt for at udvikle lymfødem. Aksillær lymfeknuderømning betyder og er det samme

Alopecia eller alopeci

pletskaldethed. Kan være medfødt eller opstå som følge af stress.

Anamnese 

patientens sygehistorie

Anastomose

en kirurgisk metode, der bruges til at forbinde to dele inde i kroppen. Udtrykket bruges f.eks. ifm. operation i armhulen, når lymfødempatienter bliver opereret for at skabe gennemstrømning i deres beskadigede lymfesystem.

Aneurisme

Sygelig udvidelse af en del af arterievæggen

Angiologi

læren om lymfe- og blodkar

Aromatasehæmmer 

præparat til kvinder med hormonfølsom brystkræft og som er forbi overgangsalderen. Aromatasehæmmere nedsætter koncentrationen af østrogen i blodet. Femar og letrozol er aromatasehæmmere

Arterie

Blodårer, der fører blodet ud fra hjertet og rundt i kroppen

B
Benigne knuder

godartede knuder

Benignitet 

godartet (i modsat til malignitet – ondartet)

Bilateral cancer mammae

dobbeltsidig brystkræft

Biopsi

vævsprøve, der udtages med nål. Biopsi kan udføres med en finnål, når det er celler, der skal hentes ud – eller med grovnål, når der skal tages en lille strimmel af væv ud

Bisfosfonater

stoffer, der binder sig til blodets calcium, og herefter sætter sig i knoglerne. Behandlingen gives bl.a. til kvinder, der har brystkræft med spredning til knoglerne og virker smertelindrende. Bisfosfonater kan forebygge f.eks.. knoglebrud og nedsætter desuden risikoen for, at sygdommen spreder sig yderligere i knoglerne. Kendte bisfosfonater er: Clodronat, Ibandronsyre, Pamidronat og Zoledronsyre

C
Cancer mammae 

brystkræft

Cancer ovarii

æggestokkræft

Cancer pancreatis

kræft i bugspytkirtel

Cellulit

en betændelse i huden. Kaldes også rosen eller erysipelas. Starter med smerter, der går over i rødmen, varme og hævelse. En kendt side-lidelse til lymfødem. Skyldes streptokokbakterier, der trænger gennem huden via et lille sår eller snit. Giver også feber og utilpashed. Behandles med penicilin

Cikatrice 

operationssår eller ar efter f.eks. fjernelse af bryst

Cyklofosfamid

det stof, der sammen med Epirubicin gives som de tre første behandlinger af kemoterapi til kvinder med brystkræft

Cytostatika

celledræbende midler som indgår i kemoterapi. Cytostatika dræber både levende og raske celler. Cystika fjerner ikke kræftknuden, men forhindrer yderligere vækst. Er særligt effektiv over for celler, der deler sig hurtigt som kræftceller gør. Cytostatika bruges ofte synonymt med kemoterapi

D
DBCG 

Danish Breast Cancer Cooperative Group. Grundlagt i 1976 af Dansk Kirurgisk Selskab for at sikre optimal diagnostik og behandling af brystkræft

Derma

det græske ord for hud

Dermatitis

betændelse i huden

Diffus cancer vetriculii

ventrikelkræft

Dissemineret sygdom

er en type sygdom, der har spredt sig fra sit oprindelige udgangspunkt i kroppen til andre områder. Dissemineret kræft spreder sig typisk gennem blodbaner eller lymfesystemet og skaber metastaser andre steder i kroppen

Docetaxel

også kaldet Taxotere. Det stof, der udgør de tre sidste kemoterapi-behandlinger for kvinder med brystkræft
Artikler om Taxotere:

Drænage

den metode, der hjælper lymfevæske væk fra det område, hvor væsken bliver stående. F.eks. gives der lymfedrænage i en arm med lymfødem. Drænage er blide bevægelser eller strygninger

Duktalt Carcinom in situ (DCIS)

celleforandringer i brystets mælkeveje. DCIS kan udvikle sig til brystkræft, men starter som celleforandringer. Behandles ofte med en brystbevarende operation

Dysplasi

deling af celler, der vokser hurtigere end mere normale celler

E
Eksogen 

sygdom, der skyldes påvirkninger udefra. I modsætning til endogen, der skyldes indre påvirkninger. Bruges i forbindelse med brystkræft som f.eks. eksogene hormonelle påvirkninger.

Ekspander

protese/implantat af silikone, der udvider brystvævet i forbindelse med rekonstruktion af bryst.

Ekspandermetode

teknik til at rekontruere et bryst

Emboli

er det, der bliver til en blodprop og føres rundt i blodbanen indtil den sætter sig fast og bliver til en blodprop

Endogen 

sygdom, der kommer indefra. I modsætning til eksogen, der skyldes ydre påvirkninger

Epirubicin 

det røde stof, der sammen med cyklofosfamid gives som de tre første behandlinger af kemoterapi til kvinder med brystkræft

Erysipelas 

en betændelsestilstand i huden. Kaldes også rosen eller cellulit. Rammer f.eks. lymfødempatienter. Streptolykkok-bakterier trænger ind gennem små sår eller snit og danner betændelse. Giver feber, smerter, hævelse og rødmen. Behandles med penicilin

F
Fascie

er en muskelhinde, der omgiver muskler, nervevæv og sener

Faslodex

antihormon, der gives til kvinder med hormonfølsom brystkræft. Bruges ofte, når der er tilbagefald. Faslodex gives som indsprøjtning hver 4. uge

Fatigue

træthed relateret til kræft. Fatigue er en hyppig senfølge efter en kræftbehandling og er en træthed, der ikke kan soves væk.

Femar 

antihormon præparat til kvinder, der har passeret overgangsalderen. Indeholder stoffet letrozol. Kaldes også aromatasehæmmer

Fibrose

kaldes også arvæv og er det hårde materiale, der typisk opstår efter en operation eller skade

Fluconazol 

receptpligtig medicin mod svamp i munden. Bruges af mange brystkræftramte til at bekæmpe svamp i munden. Gives nogle gange forebyggende – andre gange først, når svamp i munden er synligt

H
HER2

bruges oftest som HER2-positiv. Det betyder, at der er ekstra mange modtagere (receptorer), der får kræft til at dele sig aggressivt og hurtigt. Kvinder, der får konstateret HER2-positiv brystkræft efterbehandles typisk med Trastuzumab (Herceptin) – et stof, der ændrer receptorernes overflade

Herceptin 

Præparat, der gives til kvinder med HER2 positiv brystkræft. Kaldes også Trastuzumab.

I
In situ 
Ipsilateralt

i samme side. F.eks. et lymfødem sidder ipsilateralt dvs. i samme side som man er opereret eller har fået fjernet lymfekirtler

Isoflavoner

planteøstrogener, der findes i meget høje koncentrationer i f.eks. soyabønner og rødkløver. Isoflavoner er den slags planteøstrogen, der har den største østrogen-effekt og som menes at kunne påvirke udviklingen af hormonfølsom brystkræft

Isotopkardiografi 

undersøgelse af hjertets pumpefunktion. Også kaldet en MUGA undersøgelse

K
Kapilær

lillebitte blod- eller lymfekar

Kernepleomorfi 

ændrede cellekerner

Knogleskintigrafi 

billedoptagelse (scanning) af knoglerne. Kan bruges til at vise betændelsestilstande og evt. kræftsamlinger i knoglerne

Kontrahere

trække sig sammen

Kurativ behandling 

behandling, der sigter mod helbredelse

L
Latenstid

ifm. kræft er det tiden op til der kan konstateres kræft

Lavrisikogruppe 

den ene af de to grupper brystkræft inddeles i. Du tilhører lavrisikogruppen, hvis: du er mindst 60 år, har en knude på max 1 cm i diameter, knuden ikke har spredt sig til lymferne i armhulen, knuden ikke er aggressiv, den er hormonfølsom og HER2 negativ. 10% af alle brystkræfttilfælde i Danmark tilhører lavrisikogruppen

Letrozol 

det virksomme stof i antihormonpillerne Femar, der gives til kvinder med hormonfølsom brystkræft og som har passeret overgangsalderen. Letrozol er en aromatasehæmmer

Leukocytskintigrafi 

scanning, der viser de hvide blodlegemer i betændelsestilstande

Lignaner 

er antioxidanter og planteøstrogener, der findes i fuldkornsprodukter (rug), grøntsager, frugt og bær. Lignaner er langt mindre østrogene end isoflavoner

Lumpektomi

brystbevarende operation

Lungeskintigrafi 

scanning, der viser hvordan det står til med blodforsyningen til og luftfordelingen i lungerne

Lymfe

gennemsigtig væske, der opsamler affaldsstoffer fra blodet. Kaldes også lymfevæske

Lymfedrænage

en særlig teknik til at stimulere lymfevæske og lede det væk fra et område med lymfødem. Lymfedrænage er blide strygninger i retning tilbage mod kroppen

Lymfekirtel

Lymfekirtel
Artikler om lymfesystemet og lymfekirtler:

Lymfografi

en røntgenundersøgelse med konstrastvæske af lymfekar

Lymfødem

kronisk hævelse i arm eller ben, når lymfevæsken bliver stående. Rammer typisk kvinder med brystkræft og kan komme umiddelbart efter operation og/eller strålebehandling – eller i mange år efter kræftbehandlingen er afsluttet
Artikler om lymfødem:

M
MUGA undersøgelse

undersøgelse af hjertets pumpefunktion. Kaldes også Isotopkardiografi

Malignitet 

ondartethed (i modsætning til benignitet – godartet)

Mastektomi

brystet fjernes

Mastitis carcinomatosa

inflammatorisk brystkræft, der en aggressiv form for brystkræft, der spreder sig hurtigt

Menarche 

en kvindes første menstruation

Metabolisme

stofskifte

Metastase

spredning eller spredninger

Mitoser

celledelinger

N
Nekrotisk

dødt

Neoadjuverende 

behandling forud for operation. F.eks. kemoterapi, der skal mindske kræftknudens størrelse før der opereres

O
Oral candidose

svamp i munden. Opstår typisk i forbindelse med kemoterapi. Behandles f.eks. med Fluconazol. Ses som hvide belægninger i munden og påvirker smagssansen

P
Paget’s Disease 

en særlig form for brystkræft, der ses via sår eller hudforandringer på brystvorten. Kan være brystkræft eller forstadier til brystkræft (DCIS; Duktalt Carcinom in situ)

Palliativ behandling 

behandling, hvor der ikke er udsigt til at blive helbredt

Palpabel 

til at tage og føle på, håndgribelig. Ordet bruges om ofte i forbindelse med de indledende undersøgelser for brystkræft

Palpation

undersøgelse i form af berøring

Perkutan

gennem huden

Phytoøstrogener 

plantehormoner / planteøstrogener, der findes i planter og som vi indtager via vores kost. Virker som menneskelige hormoner/østrogener

Posttraumatisk

efter en skade (eller traume)

Primær rekonstruktion

det nye bryst genopbygges i samme operation og samtidig med det kræftramte bryst fjernes.

Primært lymfødem

medfødt lymfødem

Profylakse

bruges ofte i betydningen forebyggende eller beskyttende. F.eks. profylaktisk behandling kan være en kur eller et medikament, der skal forhindre noget i at bryde ud eller opstå. Kommer af det latinske ord phylaxis der betyder beskyttelse.

Prognose

en forudsigelse af et sygdomsforløb

Progredierende

fremadskridende

Proliferation 

formering ved celledeling, ved kræft: abnorm vækst

R
Recidiv 

tilbagefald

Refluks

når væske (f.eks. blod) løber tilbage

Regresserende 

formindsket, færre, i tilbagegang

Regression 

tilbagegang

Rekonstruktion

genopbygning af brystet

Retikulær

netformet

Rosen

betændelsestilstand, der skyldes streptokokbakterier, der trænger gennem huden via et lille snit eller sår. Kaldes også cellulit eller Erysipelas. Giver feber, rødmen, hævelse og smerter. Rammer f.eks. lymfødemikere, fordi lymfesystemet er nedsat. Kan behandles med penicilin

S
Sarcom eller sarkom

uensartet gruppe af kræftsygdomme, der udgår fra bl.a. knogler (knogle sarkomer), muskler, fedtvæv, bindevæv, blodkar og nerveskeder (bløddelssarkomer). Sarkomer er sjældne

Sekundært lymfødem

lymfødem, der opstår som senfølge af kræftbehandling. Et sekundært lymfødem er en velkendt senfølge af behandling for bl.a. brystkræft, hvor lymfødemet opstår i armen og/eller hånden. Også andre kræftbehandlinger kan medføre (sekundært) lymfødem, fordi lymfesystemet har taget skade under behandlingen

Sentinel node

en særlig type operation (skildvagt lymfeknude operation). Skildvagt er den første lymfeknude, der modtager lymfe(væske) fra området med kræftknuden (tumoren). Node er engelsk og betyder lymfeknude. En meget brugt kirurgisk metode i Danmark der giver mulighed for at afgøre om brystkræften har spredt sig videre end brystet

Serom

lymfe- og sårvæske, der samler sig bag arret i det hul eller den hulning, der opstår hen over brystkassen, når du har fået fjernet dit bryst. Serom bliver dannet, når dine lymfekar bliver skåret over under operationen. Mange brystopererede skal have tømt serom ud, fordi det føles ubehageligt og spænder meget. Eller fordi en for stor mængde ophobet serom kan få arret til at springe op. Tapning eller tømning af serom foregår på det hospital eller sygehus, hvor du er blevet opereret

Serum

gullig væske

Spirometri

lungefunktionsundersøgelse. Lungernes funktion og evt. ilt-transport måles

Svamp i munden 

en hyppig bivirkning ved kemoterapi. Behandles nogle gange forebyggende, andre gange først når svampen er brudt frem i munden. Ses ofte som hvide belægninger, der påvirker smagssansen. Behandles med f.eks. Fluconazol, der er receptpligtigt

T
TNM systemet

bruges til at inddele kræften i type og stadie. T står for tumor (knude). N står for nodes (lymfeknuder), mens M står for metastaser (spredninger). TNM-systemet fortæller i detaljer, hvad knudens størrelse er og hvordan den måtte være spredt til væv, lymfeknuder og andre dele af kroppen. T, N eller M efterfølges af et tal: Jo lavere tallet er, desto mindre er knuden og desto mindre har kræften spredt sig

Tamoxifen 

antihormonal behandling for kvinder, der har hormonfølsom/østrogenfølsom brystkræft. Gives i 10 år efter f.eks. kemoterapi og strålebehandling
Artikler om Tamoxifen:

Taxotere

også kaldet docetaxel. Det stof, der indgår i de tre sidste kemoterapi-behandlinger for kvinder med brystkræft
Artikler om Taxotere:

Trastuzamab 

er stoffet Herceptin, der gives til kvinder med HER2-positiv brystkræft

Traume

en påført skade eller sår

Triple negativ brystkræft

er brystkræft, der hverken er hormonfølsom eller HER2-positiv. 15-20% af alle brystkræfttilfælde er triple negative og betegnes ER-, PgR- eller HER2-. Triple negativ brystkræft betegnes også TN

Tripletest 

de tre undersøgelser, der ligger til grund for at stille en diagnose. Hos kvinder, der undersøges for brystkræft er tripletesten: Mammografi, biopsi og manuel undersøgelser, hvor der mærkes på hud og krop

Trombose

når et blodkar, en arterie eller en vene lukker til pga. en blodprop

Tubulus

rørstrukturer, der sammen med mitoser (celledelinger) og kernepleomorfi (ændrede cellekerner) afgør kræftens malignitetsgrad. Dvs. hvor ondartet kræften er. Tubulus er sammen med mitoser og kernepleomorfi de tre ting, der undersøges via en biopsi

Tumor

knude

U
Uafficerede

ikke ramte eller upåvirket

Ulcus

sår

V
Varicer

åreknudelidelser

Vaskulitis

betændelse i et blodkar

Vene

blodkar, der fører til hjertet

Venesystem

den del af kredsløbet, der fører blodet tilbage til hjertet

Z
Zometa (zoledronsyre) 

forebyggende behandling for at styrke knoglerne.Tilbydes nogle steder i Danmark kvinder med brystkræft eller spredning til knoglerne. Kaldes også bisfosfonat. Gives som drop 1-2 gange om året

Ødem 

væskeansamling. F.eks. lymfødem en hævelse i arm eller ben. Lymfødem er en kendt og udbredt følge af at være behandlet for brystkræft

Østrogen receptor negativ brystkræft

ikke hormonfølsom brystkræft

Pin It on Pinterest

Share This
0
Din kurv