Mail: skriv@livja.dk  |  Telefon: (+45) 2925 9446

Sådan søger du bevilling til et kropsbåret hjælpemiddel

Brug Livjas guide: Søg bevilling til et kropsbåret hjælpemiddel og få hjælp gennem hele processen, når du skal søge din kommune om en bevilling til et hjælpemiddel.

Fremgangsmåden til at søge en bevilling til et kropsbåret hjælpemiddel er den samme uanset om du søger bevilling til,

eller et andet kropsbårent hjælpemiddel.

Følg Livjas guide – Søg bevilling – vi fører dig igennem ansøgningen skridt for skridt!

Søg bevilling – din hjælp er sikret i serviceloven

Hvis du har lymfødem eller er brystopereret og mangler et bryst, så kan du søge bevilling til et kropsbåret hjælpemiddel hos din kommune.

Serviceloven – også kendt som lov om social serviceer den lov, der udstikker rammerne for, hvilke ydelser borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har ret til.

Det er således serviceloven, der sikrer, at kvinder med lymfødem kan opnå en bevilling til et hjælpemiddel, der hjælper dem, når de har fået en varig funktionsnedsættelse.

Hvem kan søge bevilling?

For brystkræftkvinder med lymfødem betyder det, at du kan søge bevilling til f.eks. kompressionsærme, kompressionshandske og kompressionsBH.

Alle, der har lymfødem har ret til at få bevilget et hjælpemiddel, uanset hvilken kropsdel din hævelse sidder i: Hånd, arm, ben, mave etc.

Det samme gælder, hvis du har fået fjernet dit bryst og bruger brystprotese.

Rhythm kompressionshandske med fingre

Forskelle på, hvad du får bevilget og hvad det må koste

Serviceloven sikrer dig hjælp til et kropsbåret hjælpemiddel. Men loven siger dog ikke noget om, hvad bevillingen konkret skal bestå af eller hvilken værdi den har. Det er op til den enkelte kommune at fastsætte det.

Det betyder i praksis, at det er op til din kommune at vurdere og bestemme, hvor mange hjælpemidler du har brug for og hvad det enkelte hjælpemiddel må koste.

Der er store forskelle mellem de danske kommuner på, hvor meget eller lidt de bevilger deres borgere.

Hvad kan du søge bevilling til?

Her kan du se, hvad kommunerne typisk bevilger:

 • Brystproteser: 2 det første år, herefter typisk 1 pr. år
 • Brystvorter: 1 sæt pr. år
 • Kompressionsærmer/armstrømper: Typisk 2 pr. år – nogle kommuner giver dog det dobbelte antal
 • Kompressionshandsker: Typisk 2 pr. år – nogle kommuner giver dog det dobbelte antal
 • KompressionsBHer: Typisk 2 pr. år
 • Ærmepåtager og påtagningshandsker: Typisk 1 af hver pr. år
 • Påtagningsfingre: Typisk 1 sæt pr. år
 • Juzo SoftCompress (til bryst eller brystbandage): Typisk 2 pr. år
 • Jovipak natbandage: Typisk 1 pr. år.

Almond brystvorterTjek derfor med din egen kommune, hvis du vil vide på forhånd, hvad du kan forvente at få bevilget.
Du kan også spørge din kommune om, hvilket beløb de sætter på din bevilling.

Bevillingen skal søges digitalt

Langt de fleste kommuner forlanger, at du skal søge din bevilling elektronisk/digitalt.

Det gør du på nettet via den offentlige portal borger.dk.

Hvis du ikke har mulighed for at søge din bevilling digitalt, så råder borger.dk til, at du henvender dig til din lokale borgerservice.

Sådan søger du bevilling til et kropsbåret hjælpemiddel

Når du har brug for en bevilling til kropsbåret hjælpemiddel, kan du klikke dig frem til at søge om den her.

Så kommer du direkte til en side, der handler om hjælpemidler og forbrugsgoder.

Til højre finder du en række punkter, du kan klikke på, hvis du vil vide mere om f.eks.

 • Hvem der kan søge hjælpemidler
 • Hvordan du søger
 • Hjælpemidler, uddannelse og arbejde
 • Fritvalgsordning
 • Hjælpemidler, der ikke skal leveres tilbage
 • Genansøgning af hjælpemiddel
 • Tilskud til kropsbårne hjælpemidler

Den mulighed, du skal bruge til at søge din bevilling til et kropsbåret hjælpemiddel, er den bjælke, der hedder: Tilskud til kropsbårne hjælpemidler.

Bevilling til armstrømpe

Klik på den grønne Start knap. Herefter bliver du guidet videre til at logge ind med dit NemID og herfra videre gennem selve ansøgningen.

Det første du bliver bedt om er at vælge din kommune. Den finder du ved at klikke på pilen og herefter alfabetisk finder frem til lige netop din kommune.

Ærmepåtager til kompressionsærmerHvis det er første gang du søger en bevilling

Undervejs bliver du bedt om at angive en fagperson, der kan godtgøre dit behov for en bevilling til en armstrømpe. I dette felt kan du skrive

 • Din praktiserende læge
 • Din lymfødemterapeut
 • Den behandlende afdeling – f.eks. onkologisk afdeling, hvor du går til kontrol

Til sidst signerer du ansøgningen med dit NemID.

Hvis du har fået bevilling før

Hvis du tidligere har fået en bevilling til det samme hjælpemiddel som du søger om nu, så skal du sætte din markering i feltet:

Jeg har tidligere fået bevilget denne type hjælpemiddel/hjælpemidler og herefter svare på, hvilken kommune du har fået den fra.

Det næstsidste du bliver bedt om at tilkendegive er:

Kan du på tro og love erklære, at dit behov for hjælpemidlet er uændret siden sidste bevilling.

Husk at opgive dit telefonnummer, så kommunen hurtigt kan få fat i dig, hvis de har brug for flere oplysninger for at behandle din ansøgning.

Dactyna fingre sælges i sæt af fem fingreHvornår får du din bevilling?

Det er et rigtig godt spørgsmå, hvor lang tid der går før du får din bevilling.

Nogle kommuner er hurtige og behandler din ansøgning i løbet af ganske få dage. Nogle behandler den sågar samme dag som de modtager den.

Andre er op til 8 uger om at behandle den og lave en bevilling til dig.

Følg derfor op hos din kommune, når du har søgt din bevilling og spørg, hvor lang tid der går.

Nogle kommuner skriver, hvilken sagsbehandlingstid du kan forvente, når de kvitterer for din ansøgning.

Lymfødem og kompressionsærmer - to sider af samme sagHjælp dig selv NU

“Jamen, jeg har brug for den bevilling nu”, tænker du måske?

Det har du så ganske ret i!

Hvis du har lymfødem – ja, så er dit lymfødem fløjtende ligeglad med, hvor lang tid din kommune er om at lave en bevilling til dig.

Det rører på sig, og det vokser – og har brug for at blive håndteret og behandlet NU.
Det holder sig IKKE i ro blot fordi du skal vente på at få bevilget dit hjælpemiddel.

Et kompressionsærme, en handske, en kompressionsBH eller en Juzo SoftCompress er en vigtig del af behandlingen og er afgørende for, at du både i dag og også på sigt kan fungere i din dagligdag med dit lymfødem.

Derfor skal du gøre op med dig selv, om du vil risikere at forværre dit lymfødem ved at vente på din bevilling.

Du kan også handle med det samme og passe bedst på dig selv.

Hvis dit lymfødem har brug for kompression NU, kan du købe en armstrømpe , en kompressionsBH, en kompressionshandske, en SoftCompress brystbandage eller en Juzo SoftCompress kontant på livja.dk og få hjælp til dit lymfødem på ganske kort tid.

Ring evt. på tlf. 2925 9446 og hør, hvad vi har på lager.

Hvor kan du bruge din bevilling?

Når du har fået din bevilling, står det dig fuldstændig frit for, hvor du vil bruge den. Du må gerne vælge din leverandør selv.

Også selv om din kommune siger eller skriver, at de har indgået aftaler med en eller flere bandagister og gerne vil have dig til at gå til dem.

Det behøver du ikke. Du har frit valg. Det hedder frit leverandørvalg og står beskrevet i servicelovens § 112, stk.3.

Frit leverandørvalg iflg. serviceloven til at bruge bevilling til armstrømpe

Juzo påtagningshandske / specialhandske hjælper dig med at få kompressionsærmet sat rigtigt på plads

Påklædningshandske

Brug din bevilling hos Livja

Det frie leverandørvalg betyder, at du sagtens kan bruge din bevilling hos Livja til at erhverve en LympheDivas armstrømpe / kompressionsærme, en brystprotese, en kompressionshandske, en Juzo SoftCompress, en SoftCompress brystbandage, en ærmepåtager eller en påtagningshandske.

Livja er p.t. godkendt som leverandør af hjælpemidler på bevillinger i 47 danske kommuner.

Nogle kommuner kræver måske, at du får udarbejdet en ny bevilling, hvis du vil gøre brug af en anden leverandør end den de har lavet aftale med.

Andre kommuner er mere fleksible og ønsker ikke at forlænge ventetiden yderligere, før du kan få din armstrømpe eller hvad det nu er for et hjælpemiddel, du har søgt bevilling til.

Under alle omstændigheder skal du meddele din kommune det, hvis du f.eks. ønsker at bruge din bevilling hos Livja.
Det kan nogle gange betyde, at din kommune sender dig en ny bevilling, hvor der står, at du har valgt at bruge Livja som leverandør.

Sandfarvet Lymph O Fit kompressionsBH fra Anita

Den ultimative kompressionsBH er Lymph O Fit kompressionsBH’en fra Anita

Tilskud eller fuld dækning

Uanset hvor du vælger at bruge din bevilling, skal du være forberedt på, at den måske ikke dækker det fulde beløb til dit kropsbårne hjælpemiddel.

I følge serviceloven skal din kommune hjælpe dig til at anskaffe det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Der er markante forskelle mellem landets kommuner, når det kommer til at fortolke, hvad ‘det bedste egnede og billigste hjælpemiddel’ betyder.

Nogle kommuner dækker det fulde beløb i tiltro til, at du så får det kropsbårne hjælpemiddel, der er bedst til dig.

Andre kommuner lægger vægt på, hvad der er billigst og giver dig et begrænset tilskud, der svarer til et af de billigste kompressionsprodukter.

Gør det let for dig selv

Når du vælger Livja som din leverandør, ordner vi papirerne og betalingen med din kommune.

Du sender os blot en kopi af din bevilling og lægger din bestilling i Livja Butikken. Så klarer vi resten.

Hvis din bevilling ikke dækker det fulde beløb, skal du selv betale resten.
Det beløb trækker vi på det kort, du oplyser, når du bestiller.

Læs teksten i bevillingen grundigt

Det betaler sig at læse betingelserne på din bevilling godt igennem, så du ikke glipper kommunens krav og deadlines.
Både i forhold til, hvad et år betyder – men også i forhold til, hvor hurtigt du skal gøre brug af din bevilling for at den står ved magt.

Københavns Kommune formulerer det f.eks. således:

“Denne bevilling skal udnyttes første gang senest tre måneder fra dags dato.

Har borger ikke benyttet bevillingen ét år, er det ikke muligt at overføre strømper fra det år til det følgende år.”

Hvor længe løber din bevilling?

Også her er der forskel fra kommune til kommune.

Nogle kommuner giver dig en engangs-bevilling, der kun gælder en gang til det hjælpemiddel, der står i bevillingen. Herefter skal du søge igen.

Andre kommuner vælger at udfærdige en bevilling, der løber i to eller fem år.

Hvis du får en femårig bevilling, skal du være opmærksom på, hvornår året starter. Nogle gange er det nemlig ensbetydende med kalenderåret – andre gange betyder det den dato bevillingen er udstedt.

Datoen er vigtig i forhold til, hvornår du skal bruge din bevilling. Overskrider du den dato, er kommunen ikke forpligtet til at yde dig tilskud til dit kropsbårne hjælpemiddel.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til hjælpemidlerne eller andet, så kontakt Livja!

Du kan skrive til os her.

Du er også velkommen til at ringe på 2925 9446, hvis det er lettere for dig at gøre det.

Tips & tricks i indbakken

Læs videre…

Pin It on Pinterest

Share This
0
Din kurv