Velkommen til Livjas guide til, hvordan du søger bevilling til kompressionshandske.

Hvis din hånd hæver og du har brug for en kompressionshandske, kan du søge din kommune om en bevilling til netop det.

Hvis det også er din arm, der hæver, kan du søge bevilling til en armstrømpe også.

Du kan ordne det hele i den samme ansøgning, hvor du søger bevilling til både handske og ærme.

Du er sikret hjælp i serviceloven

Hvis du har lymfødem i hånden, skal din kommune bevilge dig et hjælpemiddel, så du kan fungere bedst muligt i din hverdag.

Det gælder uanset om du er aktiv på arbejdsmarkedet eller ej.

Rettigheden til at få tildelt eller bevilget et hjælpemiddel som en kompressionshandske står beskrevet i serviceloven.

Serviceloven – der også er kendt som lov om social serviceer den lov, der udstikker rammerne for hvilke ydelser borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har ret til.

Hvor mange kompressionshandsker kan du få?

Det er således serviceloven, der sikrer, at kvinder med lymfødem kan opnå en bevilling til en kompressionshandske – og til en armstrømpe, hvis der er behov for sådan én.

Serviceloven siger ikke noget om, hvad bevillingen konkret skal bestå af. Det er op til den enkelte kommune at fastsætte det.

Nogle kommuner bevilger to kompressionshandsker pr. år. Andre bevilger det dobbelte.

Tjek derfor med din egen kommune, hvis du vil vide på forhånd, hvad du kan forvente at få bevilget.

Du skal ansøge elektronisk om en bevilling til kompressionshandske

Stort set alt i forhold til det offentlige, skal i dag søges og ansøges på nettet.

Det gælder også, når du skal søge din kommune om at få en bevilling til kompressionshandske.

Det hele foregår digitalt via den offentlige portal borger.dk, der samler en masse af de ting, det offentlige har med at gøre.

Hvis du ikke har adgang til internettet

Hvad skal du gøre, hvis du ikke har en computer eller mangler adgang til internettet?

På borger.dk skriver de, at du kan henvende dig på din lokale borgerservice, hvis du ikke har mulighed for selv at ansøge om din bevilling til en armstrømpe elektronisk.

Sådan søger du din bevilling til en kompressionshandske

Hvis du har adgang til internettet, skal du søge din bevilling til en kompressionsBH ved at klikke dig frem via dette link.

Så kommer du direkte til en side, der handler om hjælpemidler og forbrugsgoder.

I midten af skærmbilledet finder du en række punkter, du kan klikke på, hvis du vil vide mere om f.eks.

  • Hvem kan søge hjælpemidler
  • Hvordan søger jeg om hjælpemidler
  • Ansøg om kropsbårne hjælpemidler
  • Fritvalgsordning
  • Hjælpemidler, der ikke skal leveres tilbage
  • Osv.

Du skal klikke på den bjælke, der hedder: Ansøg om kropsbårne hjælpemidler.

Klik herefter på den blå Start knap. Herefter bliver du guidet videre til at logge ind med dit MitID og herfra videre gennem selve ansøgningen.

Det første du bliver bedt om er at vælge din kommune. Den finder du ved at klikke på pilen og herefter alfabetisk finder frem til lige netop din kommune.

Hvis det er første gang du søger en bevilling

Undervejs bliver du bedt om at angive en fagperson, der kan godtgøre dit behov for en bevilling til en kompressionshandske.

I dette felt kan du skrive en af disse fagpersoner/afdelinger på som vil kunne sige god for dit behov:

  • Din praktiserende læge
  • Din lymfødemterapeut
  • Den behandlende afdeling – f.eks. onkologisk afdeling, hvor du går til kontrol

Til sidst signerer du ansøgningen med dit MitID.

Hvis du har fået bevilling før

Hvis du tidligere har fået en bevilling til det samme hjælpemiddel som du søger om nu, så skal du sætte din markering i feltet: Jeg har tidligere fået bevilget denne type hjælpemiddel/hjælpemidler og herefter svare på, hvilken kommune du har fået den fra.

Det næstsidste du bliver bedt om at tilkendegive er:

Kan du på tro og love erklære, at dit behov for hjælpemidlet er uændret siden sidste bevilling.

Husk at opgive dit telefonnummer, så kommunen hurtigt kan få fat i dig, hvis de har brug for flere oplysninger for at behandle din ansøgning.

Hvornår får du din bevilling?

Det rigtig gode spørgsmål er, hvor lang tid der går før du får din bevilling til kompressionshandske.

Nogle kommuner er hurtige og behandler din ansøgning i løbet af ganske få dage.

Andre tager op til 8 uger om at behandle den og lave en bevilling til dig.

Tag sagen i egen hånd

“Jamen jeg har brug for den bevilling nu”, tænker du måske?

Det er forståeligt, du tænker sådan: Dit lymfødem er nemlig fløjtende ligeglad med, hvor lang tid din kommune er om at lave en bevilling til dig.

Dit lymfødem har sikkert brug for at blive behandlet NU. Og en kompressionshandske kan være afgørende for, at du kan fungere i din dagligdag.

Her skal du gøre op med dig selv om du kan og vil vente på din bevilling.

Du kan også handle med det samme, fordi du ved, hvad der er bedst for dig og fordi du ved, at dit lymfødem ikke holder sig i ro, mens du venter på kommunens bevilling.

Hvis dit lymfødem har brug for kompression NU, kan du købe en kompressionshandske kontant her på livja.dk og få hjælp til dit lymfødem på ganske kort tid.

Ring evt. på tlf. 2925 9446 og hør, hvad vi har på lager.

Få hjælp til at finde din størrelse på kompressionshandske her.

Hvor kan du bruge din bevilling til  kompressionshandske?

Når du har fået din bevilling til kompressionshandske, står det dig fuldstændig frit for, hvor du vil bruge den.

Også selv om din kommune måske siger eller skriver, at de har indgået aftaler med en eller flere bandagister og gerne vil have dig til at gå til dem.

Det behøver du ikke. Du har frit valg. Det hedder frit leverandørvalg og står beskrevet i servicelovens § 112, stk.3.

Frit leverandørvalg iflg. serviceloven til at bruge bevilling til armstrømpe

Det frie leverandørvalg betyder, at du sagtens kan bruge din bevilling til at erhverve en LympheDIVAs kompressionshandske hos Livja.

Nogle kommuner kræver måske, at du får udarbejdet en ny bevilling, hvis du vil gøre brug af en anden leverandør end den de har lavet aftale med.

Andre kommuner er mere fleksible og ønsker ikke at forlænge ventetiden yderligere, før du kan få din armstrømpe.

Under alle omstændigheder skal du lige tjekke det med din kommune, hvis du f.eks. ønsker at bruge din bevilling hos Livja.

Hummingbird kompressionsærmeTilskud eller fuld dækning

Uanset hvor du vælger at bruge din bevilling, dækker den måske ikke det fulde beløb til din kompressionshandske.

I følge serviceloven skal din kommune hjælpe dig til at anskaffe det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Igen er der markante forskelle mellem landets kommuner, når det kommer til at fortolke, hvad ‘det bedste egnede og billigste hjælpemiddel’ betyder.

Nogle kommuner dækker det fulde beløb i tiltro til, at du får den kompressionshandske, der er bedst til dig og prisen derfor er i orden.

Andre giver dig et begrænset tilskud, der svarer til et af de billigste kompressionsprodukter og lever dermed op til, hvad der er billigst.

Hvis du vælger Livja som leverandør, ordner vi betalingen med din kommune.

Hvis din bevilling ikke dækker det fulde beløb, skal du selv betale resten.

Hvor længe løber din bevilling?

Også her er der forskel fra kommune til kommune.

Nogle kommuner giver dig en engangs bevilling, der kun gælder en gang til det antal kompressionshandsker, der står i bevillingen. Herefter skal du søge igen.

Andre kommuner vælger at udfærdige en bevilling, der løber i fem år.

Får du en femårig bevilling til en kompressionshandske skal du være opmærksom på, hvornår året starter – om et år er ensbetydende med kalenderåret eller starter fra en bestemt dato, typisk den dato bevillingen er udstedt.

Datoen er vigtig i forhold til, hvornår du skal bruge din bevilling. Overskrider du den dato er kommunen ikke forpligtet til at yde dig tilskud til armstrømpen.

Læs teksten i bevillingen grundigt

I det hele taget betaler det sig at læse teksten på bevillingen godt igennem, så du ikke glipper kommunens krav og deadlines. Både i forhold til, hvad et år betyder – men også i forhold til, hvor hurtigt du skal gøre brug af din bevilling for at den står ved magt.

Københavns Kommune formulerer det f.eks. således:

“Denne bevilling skal udnyttes første gang senest tre måneder fra dags dato.

Har borger ikke benyttet bevillingen ét år, er det ikke muligt at overføre handsker fra det år til det følgende år.”

God arbejdslyst med at søge bevilling til din kompressionshandske!

Kontakt Livja, hvis du har brug for hjælp med at vælge den kompressionshandske, der er bedst og billigst til dig!

Sådan såger du bevilling til en armstrømpe - kompressionsærmeSkal du søge bevilling til en armstrømpe / kompressionsærme?

Hvis du har brug for at søge bevilling til et kompressionsærme eller en armstrømpe, kan du følge denne vejledning:

PS. Fremgangsmåden til at søge en bevilling til hhv. en kompressionshandske og en armstrømpe / kompressionsærme er den samme.

Har du overvejet at søge bevilling til en kompressionsBH?

Når du har lymfødem i arm og eller hånd, har du mulighed for også at søge bevilling til en kompressionsBH.

KompressionsBH’en er bidrager til øge din cirkulation i de områder, hvor lymfevæsken ikke længere flyder ubesværet af sig selv.

Start med at læse mere om, hvad en kompressionsBH er og hvad den kan gøre for dig.