Har du brug for en armstrømpe / et kompressionsærme?

Hæver din arm og er du blevet behandlet for brystkræft?

Så kan du søge din kommune om at få en bevilling til en armstrømpe eller et kompressionsærme. Hvis din hævelse går helt ud i hænderne, kan du søge om kompressionshandsker også.

Læs guiden: Værd at vide om lymfødem

bevilling til armstrømpeDin hjælp er sikret i serviceloven

Serviceloven – også kendt som lov om social serviceer den lov, der udstikker rammerne for hvilke ydelser borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har ret til.

Det er således serviceloven, der sikrer, at kvinder med lymfødem kan opnå en bevilling til en armstrømpe.

Serviceloven siger ikke noget om, hvad bevillingen konkret skal bestå af. Det er op til den enkelte kommune at fastsætte det.

Nogle kommuner bevilger to armstrømper eller kompressionsærmer pr. år. Andre bevilger det dobbelte.

Tjek derfor med din egen kommune, hvis du vil vide på forhånd, hvad du kan forvente at få bevilget.

Du skal ansøge elektronisk om en bevilling til en armstrømpe

I dag skal du søge din bevilling til en armstrømpe elektronisk.

Det hele foregår digitalt på nettet via den offentlige portal borger.dk, der samler en masse af de ting, det offentlige har med at gøre.

På borger.dk skriver de, at du kan henvende dig på din lokale borgerservice, hvis du ikke har mulighed for selv at ansøge om din bevilling til en armstrømpe elektronisk.

Sådan søger du din bevilling til et kompressionsærme

Du skal søge din bevilling til et kompressionsærme / armstrømpe digitalt ved at klikke dig frem via dette link.

Så kommer du direkte til en side, der handler om hjælpemidler og forbrugsgoder.

I midten af skærmbilledet finder du en række punkter, du kan klikke på, hvis du vil vide mere om f.eks.

  • Hvem kan søge hjælpemidler
  • Hvordan søger jeg om hjælpemidler
  • Ansøg om kropsbårne hjælpemidler
  • Fritvalgsordning
  • Hjælpemidler, der ikke skal leveres tilbage
  • Osv.

Du skal klikke på den bjælke, der hedder: Ansøg om kropsbårne hjælpemidler.

Klik herefter på den blå Start knap. Herefter bliver du guidet videre til at logge ind med dit MitID og herfra videre gennem selve ansøgningen.

Det første du bliver bedt om er at vælge din kommune. Den finder du ved at klikke på pilen og herefter alfabetisk finder frem til lige netop din kommune.

Hvis det er første gang du søger en bevilling

Undervejs bliver du bedt om at angive en fagperson, der kan godtgøre dit behov for en bevilling til en kompressionsærme.

I dette felt kan du skrive en af disse fagpersoner/afdelinger på som vil kunne sige god for dit behov:

  • Din praktiserende læge
  • Din lymfødemterapeut
  • Den behandlende afdeling – f.eks. onkologisk afdeling, hvor du går til kontrol

Til sidst signerer du ansøgningen med dit MitID.

Hvis du har fået bevilling før

Hvis du tidligere har fået en bevilling til det samme hjælpemiddel som du søger om nu, så skal du sætte din markering i feltet: Jeg har tidligere fået bevilget denne type hjælpemiddel/hjælpemidler og herefter svare på, hvilken kommune du har fået den fra.

Det næstsidste du bliver bedt om at tilkendegive er:

Kan du på tro og love erklære, at dit behov for hjælpemidlet er uændret siden sidste bevilling.

Husk at opgive dit telefonnummer, så kommunen hurtigt kan få fat i dig, hvis de har brug for flere oplysninger for at behandle din ansøgning.

Hvornår får du din bevilling?

Det rigtig gode spørgsmål er, hvor lang tid der går før du får din bevilling til en armstrømpe.

Nogle kommuner er hurtige og behandler din ansøgning i løbet af ganske få dage.

Andre tager op til 8 uger om at behandle den og lave en bevilling til dig.

“Jamen jeg har brug for den bevilling nu”, tænker du måske?

Det er forståeligt, fordi dit lymfødem er fløjtende ligeglad med, hvor lang tid din kommune er om at lave en bevilling til dig.

Det har sikkert brug for at blive behandlet NU. Og en armstrømpe kan være en vigtig del af behandlingen og af, at du kan fungere i din dagligdag.

Her skal du gøre op med dig selv om du kan og vil vente på din bevilling, så det er bevillingen, der styrer. Eller du kan handle med det samme, fordi du ved, hvad der er bedst for dig og fordi du ved, at dit lymfødem ikke holder sig i ro, mens du venter på kommunens bevilling.

Hvis dit lymfødem har brug for kompression NU, kan du købe en armstrømpe / kompressionsærme kontant her på livja.dk og få hjælp til dit lymfødem på ganske kort tid.

Ring evt. på tlf. 2925 9446 og hør, hvad vi har på lager.

Få hjælp til at finde din størrelse her.

Hvor kan du bruge din bevilling til en armstrømpe?

Når du har fået din bevilling, står det dig fuldstændig frit for, hvor du vil bruge den.

Også selv om din kommune måske siger eller skriver, at de har indgået aftaler med en eller flere bandagister og gerne vil have dig til at gå til dem.

Det behøver du ikke. Du har frit valg. Det hedder frit leverandørvalg og står beskrevet i servicelovens § 112, stk.3.

Frit leverandørvalg iflg. serviceloven til at bruge bevilling til armstrømpe

Det frie leverandørvalg betyder, at du sagtens kan bruge din bevilling til at erhverve en LympheDivas armstrømpe / kompressionsærme hos Livja.

Nogle kommuner kræver måske, at du får udarbejdet en ny bevilling, hvis du vil gøre brug af en anden leverandør end den de har lavet aftale med.

Andre kommuner er mere fleksible og ønsker ikke at forlænge ventetiden yderligere, før du kan få din armstrømpe.

Under alle omstændigheder skal du lige tjekke det med din kommune, hvis du f.eks. ønsker at bruge din bevilling hos Livja.

Hummingbird kompressionsærmeTilskud eller fuld dækning

Uanset hvor du vælger at bruge din bevilling, dækker den måske ikke det fulde beløb til din armstrømpe.

I følge serviceloven skal din kommune hjælpe dig til at anskaffe det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Igen er der markante forskelle mellem landets kommuner, når det kommer til at fortolke, hvad ‘det bedste egnede og billigste hjælpemiddel’ betyder.

Nogle kommuner dækker det fulde beløb i tiltro til, at du får den armstrømpe, der er bedst til dig og prisen derfor er i orden.

Andre giver dig et begrænset tilskud, der svarer til et af de billigste kompressionsprodukter og lever dermed op til, hvad der er billigst.

Hvis du vælger Livja som leverandør, ordner vi betalingen med din kommune. Hvis din bevilling ikke dækker det fulde beløb, skal du selv betale resten.

Hvor længe løber din bevilling?

Også her er der forskel fra kommune til kommune.

Nogle kommuner giver dig en engangs bevilling, der kun gælder en gang til det antal kompressionsærmer, der står i bevillingen. Herefter skal du søge igen.

Andre kommuner vælger at udfærdige en bevilling, der løber i fem år.

Får du en femårig bevilling til en armstrømpe skal du være opmærksom på, hvornår året starter – om et år er ensbetydende med kalenderåret eller starter fra en bestemt dato, typisk den dato bevillingen er udstedt.

Datoen er vigtig i forhold til, hvornår du skal bruge din bevilling. Overskrider du den dato er kommunen ikke forpligtet til at yde dig tilskud til armstrømpen.

Læs teksten i bevillingen grundigt

I det hele taget betaler det sig at læse teksten på bevillingen godt igennem, så du ikke glipper kommunens krav og deadlines. Både i forhold til, hvad et år betyder – men også i forhold til, hvor hurtigt du skal gøre brug af din bevilling for at den står ved magt.

Københavns Kommune formulerer det f.eks. således:

“Denne bevilling skal udnyttes første gang senest tre måneder fra dags dato.

Har borger ikke benyttet bevillingen ét år, er det ikke muligt at overføre strømper fra det år til det følgende år.”

God arbejdslyst med at søge bevilling til din armstrømpe!

Kontakt Livja, hvis du har brug for hjælp med at vælge den armstrømpe, der er bedst og billigst til dig!

Skal du søge bevilling til en kompressionshandske?

Hvis du har brug for at søge bevilling til kompressionshandske, kan du følge denne vejledning:

Sådan søger du bevilling til en kompressionshandske.

PS. Fremgangsmåden til at søge en bevilling til hhv. en kompressionshandske og en armstrømpe / kompressionsærme er den samme.