Brug Livjas guide: Søg bevilling til et kropsbårent hjælpemiddel og få hjælp gennem hele processen, når du skal søge din kommune om en bevilling til et hjælpemiddel.

Fremgangsmåden til at søge en bevilling til et kropsbårent hjælpemiddel er den samme uanset om du søger bevilling til

eller et andet kropsbårent hjælpemiddel.

Følg Livjas guide – vi fører dig igennem ansøgningen skridt for skridt!

Din hjælp er sikret i serviceloven

Hvis du har lymfødem eller er brystopereret, så kan du søge bevilling til et kropsbårent hjælpemiddel hos din kommune.

Serviceloven – også kendt som lov om social serviceer den lov, der udstikker rammerne for hvilke ydelser borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har ret til.

Det er således serviceloven, der sikrer, at kvinder med lymfødem kan opnå en bevilling til et hjælpemiddel, der hjælper dem, når de har fået en varig funktionsnedsættelse.

Det har du, hvis du har lymfødem – uanset hvilken kropsdel din hævelse sidder i.

Forskelle på hvad du får bevilget og hvad det må koste

Serviceloven sikrer dig hjælp til et kropsbårent hjælpemiddel. Men loven siger dog ikke noget om, hvad bevillingen konkret skal bestå af og hvilken værdi den har. Det er op til den enkelte kommune at fastsætte det.

Det betyder i praksis, at det er op til din kommune at vurdere og bestemme, hvor mange hjælpemidler du har brug for og hvad det enkelte hjælpemiddel må koste.

Der er store forskelle mellem de danske kommuner på, hvor meget eller lidt de bevilger deres borgere.

Her kan du se, hvad kommunerne typisk bevilger:

 • Brystproteser: 2 det første år, herefter typisk 1 pr. år
 • Brystvorter: 1 sæt pr. år
 • Kompressionsærmer/armstrømper: Typisk 2 pr. år – nogle kommuner giver dog det dobbelte antal
 • Kompressionshandsker: Typisk 2 pr. år – nogle kommuner giver dog det dobbelte antal
 • KompressionsBHer: Typisk 2 pr. år
 • Ærmepåtager og påtagningshandsker: Typisk 1 af hver pr. år
 • Påtagningsfingre: Typisk 1 sæt pr. år
 • Juzo SoftCompress (til bryst eller brystbandage): Typisk 2 pr. år

Tjek derfor med din egen kommune, hvis du vil vide på forhånd, hvad du kan forvente at få bevilget. Du kan også spørge din kommune om, hvilket beløb de sætter på din bevilling.

Du skal ansøge om en bevilling digitalt

Langt de fleste kommuner forlanger, at du skal søge din bevilling elektronisk/digitalt.

Det gør du på nettet via den offentlige portal borger.dk.

Hvis du ikke har mulighed for at søge din bevilling digitalt, så råder borger.dk til, at du henvender dig på din lokale borgerservice.

Søg bevilling til et kropsbårent hjælpemiddel

Når du har brug for en bevilling til kropsbårent hjælpemiddel, kan du klikke dig frem til at søge om den her.

Så kommer du direkte til en side, der handler om hjælpemidler og forbrugsgoder.

Til højre finder du en række punkter, du kan klikke på, hvis du vil vide mere om f.eks.

 • Hvem der kan søge hjælpemidler
 • Hvordan du søger
 • Hjælpemidler, uddannelse og arbejde
 • Fritvalgsordning
 • Hjælpemidler, der ikke skal leveres tilbage
 • Genansøgning af hjælpemiddel
 • Tilskud til kropsbårne hjælpemidler

Den mulighed, du skal bruge til at søge din bevilling til et kropsbårent hjælpemiddel, er den bjælke, der hedder: Tilskud til kropsbårne hjælpemidler.

Bevilling til armstrømpe

Klik på den grønne Start knap. Herefter bliver du guidet videre til at logge ind med dit NemID og herfra videre gennem selve ansøgningen.

Det første du bliver bedt om er at vælge din kommune. Den finder du ved at klikke på pilen og herefter alfabetisk finder frem til lige netop din kommune.

Undervejs bliver du bedt om at angive en fagperson, der kan godtgøre dit behov for en bevilling til en armstrømpe. I dette felt kan du skrive

 • Din praktiserende læge
 • Din lymfødemterapeut
 • Den behandlende afdeling – f.eks. onkologisk afdeling, hvor du går til kontrol

Til sidst signerer du ansøgningen med dit NemID.

Hvornår får du din bevilling?

Det rigtig gode spørgsmål er, hvor lang tid der går før du får din bevilling.

Nogle kommuner er hurtige og behandler din ansøgning i løbet af ganske få dage.

Andre tager op til 8 uger om at behandle den og lave en bevilling til dig.

“Jamen jeg har brug for den bevilling nu”, tænker du måske?

Og du har så ganske ret! Hvis du har lymfødem – ja, så er dit lymfødem fløjtende ligeglad med, hvor lang tid din kommune er om at lave en bevilling til dig.

Lymfødemet har brug for at blive håndteret og behandlet NU. Det holder sig IKKE i ro blot fordi du skal vente på at få bevilget dit hjælpemiddel.

Et kompressionsærme, en handske, en kompressionsBH eller en Juzo SoftCompress er en vigtig del af behandlingen og er afgørende for, at du også på sigt kan fungere i din dagligdag med dit lymfødem.

Derfor skal du gøre op med dig selv, om du vil risikere at forværre dit lymfødem ved at vente på din bevilling.

Eller om du vil handle med det samme og passe bedst på dig selv.

Hvis dit lymfødem har brug for kompression NU, kan du købe en armstrømpe , en kompressionsBH, en kompressionshandske, en SoftCompress brystbandage eller en Juzo SoftCompress kontant på livja.dk og få hjælp til dit lymfødem på ganske kort tid.

Ring evt. på tlf. 2925 9446 og hør, hvad vi har på lager.

Hvor kan du bruge din bevilling?

Når du har fået din bevilling, står det dig fuldstændig frit for, hvor du vil bruge den. Du må gerne vælge din leverandør selv.

Også selv om din kommune siger eller skriver, at de har indgået aftaler med en eller flere bandagister og gerne vil have dig til at gå til dem.

Det behøver du ikke. Du har frit valg. Det hedder frit leverandørvalg og står beskrevet i servicelovens § 112, stk.3.

Frit leverandørvalg iflg. serviceloven til at bruge bevilling til armstrømpe

Det frie leverandørvalg betyder, at du sagtens kan bruge din bevilling hos Livja til at erhverve en LympheDivas armstrømpe / kompressionsærme, en brystprotese, en kompressionshandske, en Juzo SoftCompress, en SoftCompress brystbandage, en ærmepåtager eller en påtagningshandske.

Livja er p.t. godkendt som leverandør af hjælpemidler på bevillinger i 42 danske kommuner.

Nogle kommuner kræver måske, at du får udarbejdet en ny bevilling, hvis du vil gøre brug af en anden leverandør end den de har lavet aftale med.

Andre kommuner er mere fleksible og ønsker ikke at forlænge ventetiden yderligere, før du kan få din armstrømpe.

Under alle omstændigheder skal du meddele din kommune det, hvis du f.eks. ønsker at bruge din bevilling hos Livja. Det kan nogle gange betyde, at din kommune sender dig en ny bevilling, hvor der står, at du har valgt at bruge Livja som leverandør.

Tilskud eller fuld dækning

Uanset hvor du vælger at bruge din bevilling, dækker den måske ikke det fulde beløb til dit kropsbårne hjælpemiddel.

I følge serviceloven skal din kommune hjælpe dig til at anskaffe det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Igen er der markante forskelle mellem landets kommuner, når det kommer til at fortolke, hvad ‘det bedste egnede og billigste hjælpemiddel’ betyder.

Nogle kommuner dækker det fulde beløb i tiltro til, at du får til det kropsbårne hjælpemiddel, der er bedst til dig.

Andre kommuner lægger vægt på, hvad der er billigst og giver dig et begrænset tilskud, der svarer til et af de billigste kompressionsprodukter.

Hvis du vælger Livja som leverandør, ordner vi papirerne og betalingen med din kommune.

Hvis din bevilling ikke dækker det fulde beløb, skal du selv betale resten.

Læs teksten i bevillingen grundigt

I det hele taget betaler det sig at læse betingelserne på din bevilling godt igennem, så du ikke glipper kommunens krav og deadlines. Både i forhold til, hvad et år betyder – men også i forhold til, hvor hurtigt du skal gøre brug af din bevilling for at den står ved magt.

Københavns Kommune formulerer det f.eks. således:

“Denne bevilling skal udnyttes første gang senest tre måneder fra dags dato.

Har borger ikke benyttet bevillingen ét år, er det ikke muligt at overføre strømper fra det år til det følgende år.”

Hvor længe løber din bevilling?

Også her er der forskel fra kommune til kommune.

Nogle kommuner giver dig en engangs bevilling, der kun gælder en gang til det hjælpemiddel, der står i bevillingen. Herefter skal du søge igen.

Andre kommuner vælger at udfærdige en bevilling, der løber i fem år.

Hvis du får en femårig bevilling skal du være opmærksom på, hvornår året starter. Nogle gange er det nemlig ensbetydende med kalenderåret – andre gange betyder det den dato bevillingen er udstedt.

Datoen er vigtig i forhold til, hvornår du skal bruge din bevilling. Overskrider du den dato, er kommunen ikke forpligtet til at yde dig tilskud til dit kropsbårne hjælpemiddel.

Pin It on Pinterest