Mail: skriv@livja.dk  |  Telefon: (+45) 2925 9446

Kræftpatienter og den nye model for sygedagpenge

Den 1. juli 2014 trådte nye regler i kraft om sygedagpenge. De betyder, at sygemeldte med alvorlig, livstruende sygdom som f.eks. brystkræft vil kunne få sygedagpenge uden tidsbegrænsning. Det kan give dig fred og ro, at du ikke oven i kræftsygdommen skal bekymre dig om risikoen for at miste din forsørgelse.

Som kræftpatient vil du kunne få sygedagpenge, så længe du er syg af kræft. Hvis du fortsat har et job, vil din arbejdsgiver få refunderet sygedagpengene fra kommunen og vil udbetale dem videre til dig evt. som del af din løn, hvis du har ret til løn under sygdom.

Den nye lov om sygedagpenge

Men begrænsning er der nu alligevel i den nye sygedagpengemodel. Hvis du er ved at være igennem din kræftbehandling og får besked om, at du er helbredt, vil du ikke længere blive betragtet som en person med en livstruende sygdom. Du vil herefter blive omfattet at de generelle regler, hvis du fortsat er syg på grund af behandlingen, depression eller andet i kølvandet på kræftsygdommen.

De generelle regler har en lavere sats

Derfor har du som brystkræftramt også har brug for at kende de generelle regler for sygedagpenge. De betyder, at du som sygemeldt som hovedregel kan få sygedagpenge i 22 uger, og herefter vil overgå til en lavere sats.

Hvornår vil de 22 uger blive regnet fra, kan du spørge?
Vil de blive modregnet i den tid, der allerede er gået, eller tælles der forfra?
Formentlig er svaret, at de 22 uger vil blive modregnet i den tid, du allerede har modtaget sygedagpenge. Men det er svært at sige, mens reglerne er helt nye og den kommunale praksis endnu ikke er foldet helt ud.

Det betyder, at du risikerer at ryge ned på den lave sats, hvis du er erklæret rask, men har fået følgesygdomme eller senfølger.

Sådan er satserne for sygedagpenge i 2014

Den lavere sats hedder ressourceforløbsydelse og er på niveau med kontanthjælp.

Ressourceforløbsydelsen er i modsætning til kontanthjælpen uafhængig af din eventuelle partners indkomst. Men der modregnes, hvis du har andre indtægter. Hvis du eksempelvis modtager midlertidige udbetalinger fra en forsikring, f.eks. mod tab af erhvervsevne fra din pensionsordning, modregnes beløbet i ressourceforløbsydelsen (ikke i sygedagpengene).

Satserne i 2014:
17.658 kr. pr. måned i sygedagpenge
14.203 kr. pr. måned i ressourceforløbsydelse, hvis du er forsørger til hjemmeboende børn under 18 år
10.680 kr. pr. måned i ressourceforløbsydelse, hvis du ikke er forsørger

Se satserne for 2015.

Vær opmærksom på, at du ikke får sygedagpenge på søgnehelligdage, dvs. Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag. Desuden er juledag, 2. juledag og nytårsdag også søgnehelligedage med mindre de i forvejen falder på weekenddage.

Måske kan dine sygedagpenge forlænges

Der er mulighed for at forlænge sygedagpengene igennem syv forlængelsesregler.

Regel nr. 5 er den, du falder ind under, mens du har brystkræft.

Når du er erklæret rask og ikke længere betragtes som livstruende syg, kan du måske få forlænget dine sygedagpenge efter en af de øvrige forlængelsesregler:

1) hvis det er sandsynligt, at der kan iværksættes revalidering, herunder virksomhedspraktik, som kan få dig tilbage til det ordinære arbejdsmarked.

2) hvis det er nødvendigt med virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge din arbejdsevne, kan retten til sygedagpenge forlænges i op til 69 uger.

3) hvis du er under lægebehandling eller venter på lægebehandling, og lægen vurderer, at du kan genoptage normalt arbejde inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet.

4) hvis kommunen har vurderet, at din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet, med henblik på hurtigst muligt at kunne træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

5) hvis en læge vurderer, at du har en livstruende, alvorlig sygdom – ingen tidsbegrænsning.

6) hvis der er rejst sag om en arbejdsskade – indtil der træffes en afgørelse.

7) hvis du har søgt om førtidspension – indtil der træffes en afgørelse.

Jobafklaring følger med ressourceforløbsydelsen

Hvis du mister retten til sygedagpenge og skal på ressourceforløbsydelse, skal du samtidig i et kommunalt forløb med jobafklaring. Det er et helt nyt begreb i sygedagpengemodellen, og det har til formål at få dig tilbage på arbejdsmarkedet.

Men hvad nu, hvis jeg allerede ER på arbejdsmarkedet, fordi jeg har bevaret mit job?
Du kan spørge, men jeg kan ikke give dig svar.
Det fremgår nemlig ikke klart, hvad det er for en afklaring, der tilbydes sygemeldte i job, når de havner på den lave ydelse.

Hvis du er erklæret rask og har mistet dit job, og du er på ressourceforløbesydelse, SKAL du i jobafklaring. Det er et formål med lovgivningen, som går ud fra, at du i denne situation har brug for afklaring i forhold til arbejdsmarkedet.

Jobafklaring skal foregå i et samspil mellem dig og din sagsbehandler. I skal udarbejde en plan sammen for, hvad der skal ske, for at få dig tilbage på arbejdsmarkedet. Du kan forvente at blive sendt i virksomhedspraktik eller få et andet tilbud, selv om du fortsat er syg.

Rent lovteknisk er du i denne situation flyttet fra sygedagpengeloven til lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Pas på: Der er overgangsregler

Hvis du var syg med brystkræft, da den nye lovgivning trådte i kraft 1. juli 2014, og på det tidspunkt havde mistet retten til sygedagpenge, er du ikke omfattet af den nye sygedagpengemodel. Du vil fortsat skulle leve uden egen forsørgelse eller på kontanthjælp.

Hvis du var syg med brystkræft den 1. juli 2014 og havde modtaget sygedagpenge fra kommunen i mere end 22 uger, vil du kunne få sygedagpenge i op til 52 uger efter de gamle regler. Det betyder også, at dine sygedagpenge evt. kan forlænges efter de gamle regler. Dvs. kun i 39 uger ved forlængelse nr. 1 og 2 og kun i 104 uger v. forlængelse nr. 3.

Du vil være berettiget til et jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse, hvis du mister retten til sygedagpenge.

Tips & tricks i indbakken

Læs videre…

Pin It on Pinterest

Share This
0
Din kurv