Rehabilitering for kræftramte og en uges ophold på Dallund har holdt flyttedag og foregår nu i Nyborg.

Forvirret?

Det skal du ikke være! Der er en forklaring.

I gamle dage inviterede Kræftens Bekæmpelse kræftramte indenfor på slottet Dallund til en uges afslapning og input til at komme videre i livet efter kræftbehandlingen.

I dag er der stille på det hvide slot: Dallund er lukket og slukket.

I stedet inviterer Det Nationale Videnscenter for Rehabilitering og Palliation erhvervsaktive kræftramte til rehabiliteringsophold i Nyborg.

Kontakt Rehpa på tlf. 30 57 10 59,

hvis du vil vide mere om opholdet.

Tilbud til erhvervsaktive kræftramte

Uge-opholdet er rettet mod kræftramte i den erhvervsaktive alder, dvs. du skal være mellem 18 og 65 år for at kunne deltage.

Dertil kommer disse krav, som du også skal leve op til for at komme i betragtning:

Du skal:

  • Være sygemeldt eller delvis sygemeldt på grund af en kræftsygdom
  • Inden for de sidste seks måneder have afsluttet din behandling med operation, strålebehandling og/eller kemoterapi-behandling
  • Kunne deltage aktivt i rehabiliteringsforløbet, som består af oplæg i plenum, gruppediskussioner, fysisk aktivitet og individuel vejledning
  • Være indstillet på at arbejde aktivt med at afklare dine arbejdsmuligheder i fremtiden
  • Kunne tale og forstå dansk

Et ophold på Dallund i Nyborg

Opholdet går under titlen: Sæt dit liv i bevægelse. Det foregår på Rehpa i Nyborg og varer fra mandag til fredag med to dages opfølgning 12 uger efter dit ugeopholde.

I 2017-18 foregår det i uge 35, 45 og 48 plus og i 2018 i uge 2 og uge 4 på Rehpa i Nyborg.

Det koster gratis at deltage, hvis du kan levere et udfyldt henvisningsskema og lever op til kriterierne for at deltage.

Målet med dit ophold

Videncenter for Rehabilitering og Palliation giver dig mulighed for at blive afklaret med din situation, få større livsglæde og håb og tro på fremtiden og livet.

Opholdet bliver en rar blanding af foredrag og oplæg i plenum og 1-1 samtaler med forskellige fagpersoner. Og så naturligvis samværet med andre, der er i samme situation som dig.

Sådan søger du

Læs mere om, hvad og hvordan du kan komme med på rehabiliteringskursus på det nye Dallund i Nyborg.

Samme sted finder du også det henvisningsskema, du skal bruge for at søge om at komme med.

En del af skemaet skal du selv udfylde. Resten skal du bede din læge om at udfylde.

Hvis du hellere vil ringe og høre mere om rehabiliteringsopholdet i Nyborg,
så ring på tlf.nr. 30 57 10 59.