Tanker om det gode liv

Behovet for eksistentiel afklaring fik en overgang det tidligere Sundhedscenter for Kræftramte i København til at etablere filosofiske dialoggrupper. Her mødtes kræftramte i en mindre gruppe med en filosof et par timer om ugen for at tænke sammen over livet
 og døden.

I løbet af seks uger undrede gruppen sig på bedste filosofiske vis over de
 store spørgsmål i livet. Målet var ikke at finde entydige og endegyldige svar eller
 bestemte resultater. Det handlede derimod om at skabe et fælles rum for refleksion
 og fordybelse, hvor deltagerne tog udgangspunkt i egne erfaringer og tanker.

Tanker om det gode liv

I Christina Seldens dialoggruppe besluttede de at undersøge, hvad det gode liv var. Det vil sige, hvordan får jeg nu – hvor jeg har fået stillet en kræftdiagnose – det 
bedste ud af livet.

Nogle følte, de havde fået en dødsdom. Andre, at det var en irriterende klods om benet.

For alle var kræften en udfordring, der satte vaner og værdier på spidsen og gjorde det svært at gøre ’som vi plejer’.

”Det var en gave at høre de andres historier og tanker. Der skete jo det, at man fik præsenteret tanker, som man måske selv havde haft, men som man ikke havde kunnet sætte ord på. Det var spændende, fordi tankerne blev konkretiseret, så jeg kunne bruge dem i mit liv,” forklarer Christina Selden.

”Det gjorde, at den måde jeg gik ud i tilværelsen på, blev mere undersøgende og mere fyldt af glæde frem for angst.”


Vend det på hovedet

Det gav Christina Selden ny luft under de mentale vinger at deltage i dialoggruppen.
Hun fik vilje og overskud til at kæmpe imod, når kræftens mørke skyer trak op.
 Filosofi blev med hendes egne ord til en livsnyderoplevelse for hovedet.

”Det handler om måden at se tingene på. Om at vælge, hvad jeg vil se, hvordan jeg vil leve mit liv, og hvad jeg vil bruge det til, mens jeg har det. Det er mit valg,” fortæller hun.

”Hvad er det gode liv? Er det bare at flyde med strømmen? Er det at stresse rundt efter lykke og materielle ting? Nej, jeg synes det er at indse, at 85% af mit liv skal være det gode liv, og de sidste 15%, der er knapt så fede, er der for at sætte det gode i relief.”

Det blev ikke blot ved tankerne om det gode liv. De blev ført ud i livet og praktiseret – også den efterårsdag, hvor der bestemt ikke var medvind på cykelstierne.

”Der kørte jeg og øvede mig på at tænke positivt. Jeg havde stik modvind, men jeg sagde til mig selv, at skidt med det, for nu fik jeg meget mere motion.”

Mosaik - 21 tekststykker om at komme fra kræft til kræfter

Tanker om det gode liv er hentet fra bogen Mosaik – 21 tekststykker om at komme fra kræft til kræfter.

En anden erkendelse, der voksede frem af at deltage i filosofikurset, var, at planlægning er fint, men nærvær er bedre. Lige her, lige nu.

”Jeg indså, at jeg ikke kunne lave tingene om. At jeg ikke kunne ændre ved, at jeg havde fået kræft. Det, jeg til gengæld kunne gøre noget ved, var at få det bedste ud af livet her og nu. Slut med at drømme om at sidde på Bahamas, når jeg nyder at sidde i mit køkken og drikke en kop kaffe sammen med en ven.”

Teksten Tanker om det gode liv er hentet i bogen Mosaik – 21 tekststykker om at komme fra kræft til kræfter af Lotte Seheim.